بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   همه
   همه
   اکشن
   تاریخی | مذهبی
   عاشقانه
   خانوادگی
   مستند
   کمدی
   انیمیشن
   فیلم تئاتر
   علمی تخیلی
   وحشت
   تاک شو
   فیلم کوتاه
   دوبله ترکی
   فقط HD
   مرتب‌سازی بر اساس
   زبان فیلم
   کشور سازنده

   مظنون Person of Interest

   13 سال به بالا
   IMDB 8.4/10
   کارگردان: Jonathan Nolan
   %92
   115 رای ثبت شده
   این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید. لیست فیلم‌های نشان شده شما
   • فصل 1 قسمت 1 %90.4
    %90.4
    343 رای ثبت شده
    مظنون - فصل 1 قسمت 1

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

   • فصل 1 قسمت 2 %94.6
    %94.6
    113 رای ثبت شده
    مظنون - فصل 1 قسمت 2

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

   • فصل 1 قسمت 3 %97
    %97
    78 رای ثبت شده
    مظنون - فصل 1 قسمت 3

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

   • فصل 1 قسمت 4 %92.6
    %92.6
    80 رای ثبت شده
    مظنون - فصل 1 قسمت 4

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

   • فصل 1 قسمت 5 %96
    %96
    80 رای ثبت شده
    مظنون - فصل 1 قسمت 5

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

   • فصل 1 قسمت 6 %88.8
    %88.8
    73 رای ثبت شده
    مظنون - فصل 1 قسمت 6

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

   • فصل 1 قسمت 7 %93.4
    %93.4
    64 رای ثبت شده
    مظنون - فصل 1 قسمت 7

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

   • فصل 1 قسمت 8 %90
    %90
    66 رای ثبت شده
    مظنون - فصل 1 قسمت 8

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

   • فصل 1 قسمت 9 %94.2
    %94.2
    55 رای ثبت شده
    مظنون - فصل 1 قسمت 9

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

   • فصل 1 قسمت 10 %98.6
    %98.6
    59 رای ثبت شده
    مظنون - فصل 1 قسمت 10

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

   • فصل 1 قسمت 11 %98
    %98
    59 رای ثبت شده
    مظنون - فصل 1 قسمت 11

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

   • فصل 1 قسمت 12 %88.6
    %88.6
    68 رای ثبت شده
    مظنون - فصل 1 قسمت 12

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

   • فصل 1 قسمت 13 %93.4
    %93.4
    57 رای ثبت شده
    مظنون - فصل 1 قسمت 13

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

   • فصل 1 قسمت 14 %92.4
    %92.4
    47 رای ثبت شده
    مظنون - فصل 1 قسمت 14

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

   • فصل 1 قسمت 15 %94.6
    %94.6
    52 رای ثبت شده
    مظنون - فصل 1 قسمت 15

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

   • فصل 1 قسمت 16 %94.8
    %94.8
    54 رای ثبت شده
    مظنون - فصل 1 قسمت 16

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

   • فصل 1 قسمت 17 %97.8
    %97.8
    56 رای ثبت شده
    مظنون - فصل 1 قسمت 17

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

   • فصل 1 قسمت 18 %94.6
    %94.6
    52 رای ثبت شده
    مظنون - فصل 1 قسمت 18

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

   • فصل 1 قسمت 19 %96.4
    %96.4
    50 رای ثبت شده
    مظنون - فصل 1 قسمت 19

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

   • فصل 1 قسمت 20 %97
    %97
    47 رای ثبت شده
    مظنون - فصل 1 قسمت 20

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

   • فصل 1 قسمت 21 %90.2
    %90.2
    59 رای ثبت شده
    مظنون - فصل 1 قسمت 21

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

   • فصل 1 قسمت 22 %93.4
    %93.4
    60 رای ثبت شده
    مظنون - فصل 1 قسمت 22

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

   • فصل 1 قسمت 23 %97.6
    %97.6
    106 رای ثبت شده
    مظنون - فصل 1 قسمت 23

    یک قاتل سابق و یک برنامه نویس زبده با هم تیمی تشکیل می دهند تا از طریق هوش مصنوعی مجرمین را قبل از ارتکاب جرم دستگیر کنند اگرچه که جزییات اتفاقاتی که قرار است بیافتد پنهان باقی می ماند...

   دیدگاه های فیلم مظنون

   • u
    فیلم ۴ مهر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خیلی قشنگه و نزدیک واقعیته
   • u
    فیلم ۴ مهر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خیلی قشنگ بود
   • u
    جان ریس ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    واقعا ممنونم برای گذاشتن چنین سریالی این سریال در ایالات امریکا با نقد های شدید مقامات روبه رو شده و این موضوع ک همه رو (اگه بخوان) از 0 تا 100 زندگیشو در میارن دور از منطق نیس ... خود من از وقتی این سریال و کامل دیدم اطلاعات کمتری از خودم داخل گوشی و لپتاپم جا گذاشتم...
   • m
    سید معین فاطمیان ۱۹ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سلام بهترین سریاله دیدنشو به همه توصیه میکنم.
   • u
    karate ka ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    با سلام و عرض تشکر. لطفا و خواهشا فصل 5 این سریال رو هر چه سریع تر بزارید. خیلی ها منتظر فصل 5 هستن.
   • u
    عباس مقدم ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    بهترین سریالی که تا حالا دیدم
   • u
    Sablax1946 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    من فصل پنجم رو هم دیدم ...
   • m
    M.Y.T ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سلام لطفا فصل 4 و 5 را هم بگذاراین این سریال دوبلش هم موجود هست لطفا در صورت امکان دوبله شده بگذارید با تشکر
   • u
    u_4516049 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    عاشقشم.لطفا فصل 3 رو هم بزارید.ممنون
   • u
    asia ۱۷ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    با سلام...واقعا ارزش دیدن رو دارد و هر قسمت ان به اندازه یک فیلم سینمایی خوب با هیجان است
   • m
    madeon.shelter ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سلام لطفا سریال american horror story رو هم بزارین
   • u
    u_2158931 ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    tank you مرسی......................به این سریال معتاد شدم!!!!!!
   • m
    مرتضی مرتضی56 ۸ اسفند ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    من *** عاشقتم فیلیمو *** بی صبرانه منتظر فصل 4 (جنگ ماشین و سامری ) هستم
   • u
    محمدخالدی ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    سلام خسته نباشیدخواهشمندم ادامه فیلم مظنون را پخش کنید خدا قوت بهتون بده
   • m
    مرتضی مرتضی56 ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    من** عاشقتم فیلمو ** فقط لطفا دغ ندمون تا *فصل 3* لطفااااااااا
   • u
    محمدرضا ۹ بهمن ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    فـــــــــــــوق العاده
   • u
    u_2423676 ۱۳ دی ۱۳۹۶
    _spoil :no__
    با سلام و خسته نباشید، لطفا فصل های بعدی رو هم بذارید
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.