بستن
تاریخچه جستجو

   برگریزان

   82 % (176)
   خانوادگی - اجتماعی - محصول ایران - 1370

    • قسمت اول %81.8
     %81.8 (459)

     برگریزان سریالی ایرانی است به کارگردانی محسن شامحمدی که در سال ۱۳۷۰ از شبکه 1 سیما پخش شد. سریال برگریزان، آخرین قسمت از سریال ۵۰ قسمتی آیینه عبرت بود که طی سال های ۱۳۶۷ تا 1370 تولید و از شبکه 1 سیما پخش می شد. سریال برگریزان داستان دلبستگی علی نسبت به دختری به نام پری است. در شرایطی که این دلبستگی دارد به نتیجه می رسد و ازدواج این دو مهیا می شود، پدر مستبد علی مخالفت می کند... آتقی که به شدت درگیر اعتیاد است در محیط کار به خاطر اعتیادش با مشکلاتی روبرو می شود که ممکن است آینده شغلی او را به خطر بیندازد...

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • قسمت دوم %85.4
     %85.4 (173)

     برگریزان سریالی ایرانی است به کارگردانی محسن شامحمدی که در سال ۱۳۷۰ از شبکه 1 سیما پخش شد. سریال برگریزان، آخرین قسمت از سریال ۵۰ قسمتی آیینه عبرت بود که طی سال های ۱۳۶۷ تا 1370 تولید و از شبکه 1 سیما پخش می شد. سریال برگریزان داستان دلبستگی علی نسبت به دختری به نام پری است. در شرایطی که این دلبستگی دارد به نتیجه می رسد و ازدواج این دو مهیا می شود، پدر مستبد علی مخالفت می کند... در قسمت دوم سریال برگریزان معرفی نامه ای برای اعزام آتقی به بهداری جهت انجام آزمایش اعتیاد به عی آقا، همکار و همسایه آتقی، داده می شود تا این حکم را به آتقی ابلاغ کند اما...

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت سوم %83.6
     %83.6 (127)

     برگریزان سریالی ایرانی است به کارگردانی محسن شامحمدی که در سال ۱۳۷۰ از شبکه 1 سیما پخش شد. سریال برگریزان، آخرین قسمت از سریال ۵۰ قسمتی آیینه عبرت بود که طی سال های ۱۳۶۷ تا 1370 تولید و از شبکه 1 سیما پخش می شد. سریال برگریزان داستان دلبستگی علی نسبت به دختری به نام پری است. در شرایطی که این دلبستگی دارد به نتیجه می رسد و ازدواج این دو مهیا می شود، پدر مستبد علی مخالفت می کند... در قسمت سوم سریال برگریزان و در حالی که علی خیال ازدواج با پری را در سر می پروراند، پدر علی و دوستش، کدخدایی که به اتفاق هم در پی یافتن گنج هستند، فکرهای دیگری در سر دارند...

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت چهارم %84.8
     %84.8 (139)

     برگریزان سریالی ایرانی است به کارگردانی محسن شامحمدی که در سال ۱۳۷۰ از شبکه 1 سیما پخش شد. سریال برگریزان، آخرین قسمت از سریال ۵۰ قسمتی آیینه عبرت بود که طی سال های ۱۳۶۷ تا 1370 تولید و از شبکه 1 سیما پخش می شد. سریال برگریزان داستان دلبستگی علی نسبت به دختری به نام پری است. در شرایطی که این دلبستگی دارد به نتیجه می رسد و ازدواج این دو مهیا می شود، پدر مستبد علی مخالفت می کند... در قسمت چهارم از سریال برگریزان علی که به پری، دختر آتقی علاقه مند است و با آنکه از اعتیاد آتقی اطلاع دارد، درخواست خود برای خواستگاری از پری را مطرح می کند...

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • قسمت پنجم %83.4
     %83.4 (123)

     برگریزان سریالی ایرانی است به کارگردانی محسن شامحمدی که در سال ۱۳۷۰ از شبکه 1 سیما پخش شد. سریال برگریزان، آخرین قسمت از سریال ۵۰ قسمتی آیینه عبرت بود که طی سال های ۱۳۶۷ تا 1370 تولید و از شبکه 1 سیما پخش می شد. سریال برگریزان داستان دلبستگی علی نسبت به دختری به نام پری است. در شرایطی که این دلبستگی دارد به نتیجه می رسد و ازدواج این دو مهیا می شود، پدر مستبد علی مخالفت می کند... در پنجمین قسمت از سریال برگریزان علی درصدد است تا خانواده اش را برای رفتن به خواستگاری پری مجاب کند اما پدر علی تصمیم گرفته تا شخص دیگری را برای علی خواستگاری کند...

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • قسمت ششم %84.6
     %84.6 (97)

     برگریزان سریالی ایرانی است به کارگردانی محسن شامحمدی که در سال ۱۳۷۰ از شبکه 1 سیما پخش شد. سریال برگریزان، آخرین قسمت از سریال ۵۰ قسمتی آیینه عبرت بود که طی سال های ۱۳۶۷ تا 1370 تولید و از شبکه 1 سیما پخش می شد. سریال برگریزان داستان دلبستگی علی نسبت به دختری به نام پری است. در شرایطی که این دلبستگی دارد به نتیجه می رسد و ازدواج این دو مهیا می شود، پدر مستبد علی مخالفت می کند... در ششمین قسمت از سریال برگریزان علی به اجبار پدرش و برخلاف میل باطنی خود سرسفره عقدی حاضر می شود که پدرش ترتیب داده تا افسانه، دختر یکی از دوستانش را به عقد علی درآورد...

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • قسمت هفتم %76.2
     %76.2 (103)

     برگریزان سریالی ایرانی است به کارگردانی محسن شامحمدی که در سال ۱۳۷۰ از شبکه 1 سیما پخش شد. سریال برگریزان، آخرین قسمت از سریال ۵۰ قسمتی آیینه عبرت بود که طی سال های ۱۳۶۷ تا 1370 تولید و از شبکه 1 سیما پخش می شد. سریال برگریزان داستان دلبستگی علی نسبت به دختری به نام پری است. در شرایطی که این دلبستگی دارد به نتیجه می رسد و ازدواج این دو مهیا می شود، پدر مستبد علی مخالفت می کند... در قسمت هفتم از سریال برگریزان علی بالاخره پس از اصرارهای بسیار پدرزنش از اداره استعفا داده و کار دولتی را ترک می کند تا پس از آن در حجره فرش فروشی پدر زنش کار کند...

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • قسمت هشتم %78.2
     %78.2 (108)

     برگریزان سریالی ایرانی است به کارگردانی محسن شامحمدی که در سال ۱۳۷۰ از شبکه 1 سیما پخش شد. سریال برگریزان، آخرین قسمت از سریال ۵۰ قسمتی آیینه عبرت بود که طی سال های ۱۳۶۷ تا 1370 تولید و از شبکه 1 سیما پخش می شد. سریال برگریزان داستان دلبستگی علی نسبت به دختری به نام پری است. در شرایطی که این دلبستگی دارد به نتیجه می رسد و ازدواج این دو مهیا می شود، پدر مستبد علی مخالفت می کند... در قسمت هشتم از سریال برگریزان علی که از زندگی خانوادگی خود سرخورده شده و از اینکه آتقی و خانواده اش را رنجانده پشیمان است، برای عذرخواهی از آتقی و خانواده اش به خانه آن ها می رود...

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • قسمت نهم %80.8
     %80.8 (101)

     برگریزان سریالی ایرانی است به کارگردانی محسن شامحمدی که در سال ۱۳۷۰ از شبکه 1 سیما پخش شد. سریال برگریزان، آخرین قسمت از سریال ۵۰ قسمتی آیینه عبرت بود که طی سال های ۱۳۶۷ تا 1370 تولید و از شبکه 1 سیما پخش می شد. سریال برگریزان داستان دلبستگی علی نسبت به دختری به نام پری است. در شرایطی که این دلبستگی دارد به نتیجه می رسد و ازدواج این دو مهیا می شود، پدر مستبد علی مخالفت می کند... در قسمت نهم از سریال برگریزان مشکلات خانوادگی علی و افسانه بالا گرفته و اطرافیان نیز هر کدام به طریقی تلاش دارند تا نظرات خود را به کرسی بنشانند...

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • قسمت دهم %79.8
     %79.8 (110)

     برگریزان سریالی ایرانی است به کارگردانی محسن شامحمدی که در سال ۱۳۷۰ از شبکه 1 سیما پخش شد. سریال برگریزان، آخرین قسمت از سریال ۵۰ قسمتی آیینه عبرت بود که طی سال های ۱۳۶۷ تا 1370 تولید و از شبکه 1 سیما پخش می شد. سریال برگریزان داستان دلبستگی علی نسبت به دختری به نام پری است. در شرایطی که این دلبستگی دارد به نتیجه می رسد و ازدواج این دو مهیا می شود، پدر مستبد علی مخالفت می کند...

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • قسمت یازدهم %87
     %87 (105)

     برگریزان سریالی ایرانی است به کارگردانی محسن شامحمدی که در سال ۱۳۷۰ از شبکه 1 سیما پخش شد. سریال برگریزان، آخرین قسمت از سریال ۵۰ قسمتی آیینه عبرت بود که طی سال های ۱۳۶۷ تا 1370 تولید و از شبکه 1 سیما پخش می شد. سریال برگریزان داستان دلبستگی علی نسبت به دختری به نام پری است. در شرایطی که این دلبستگی دارد به نتیجه می رسد و ازدواج این دو مهیا می شود، پدر مستبد علی مخالفت می کند... در قسمت یازدهم سریال برگریزان علی پس از درگیری با افسانه و پدرش، ناراحت و سرخورده به آتقی پناه می برد و برای اولین بار قصد مصرف مواد مخدر را دارد که ...

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • قسمت دوازدهم %80
     %80 (93)

     برگریزان سریالی ایرانی است به کارگردانی محسن شامحمدی که در سال ۱۳۷۰ از شبکه 1 سیما پخش شد. سریال برگریزان، آخرین قسمت از سریال ۵۰ قسمتی آیینه عبرت بود که طی سال های ۱۳۶۷ تا 1370 تولید و از شبکه 1 سیما پخش می شد. سریال برگریزان داستان دلبستگی علی نسبت به دختری به نام پری است. در شرایطی که این دلبستگی دارد به نتیجه می رسد و ازدواج این دو مهیا می شود، پدر مستبد علی مخالفت می کند... در قسمت دوازدهم از سریال برگریزان یکی از دوستان علی، او را وادار به فروختن خانه پدری اش می کند تا با پولی که از این راه به دست می آید کار و کاسبی راه بیندازند...

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • قسمت سیزدهم %78.4
     %78.4 (89)

     برگریزان سریالی ایرانی است به کارگردانی محسن شامحمدی که در سال ۱۳۷۰ از شبکه 1 سیما پخش شد. سریال برگریزان، آخرین قسمت از سریال ۵۰ قسمتی آیینه عبرت بود که طی سال های ۱۳۶۷ تا 1370 تولید و از شبکه 1 سیما پخش می شد. سریال برگریزان داستان دلبستگی علی نسبت به دختری به نام پری است. در شرایطی که این دلبستگی دارد به نتیجه می رسد و ازدواج این دو مهیا می شود، پدر مستبد علی مخالفت می کند... در قسمت سیزدهم از سریال برگریزان رحیم که به قصد شراکت با علی مقدار زیادی پول از او گرفته، قصد فرار از تهران را دارد که علی به وسیله آتقی از این موضوع مطلع شده و برای پس گرفتن پولش تعقیب رحیم را آغاز می کند...

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • قسمت چهاردهم %80
     %80 (93)

     برگریزان سریالی ایرانی است به کارگردانی محسن شامحمدی که در سال ۱۳۷۰ از شبکه 1 سیما پخش شد. سریال برگریزان، آخرین قسمت از سریال ۵۰ قسمتی آیینه عبرت بود که طی سال های ۱۳۶۷ تا 1370 تولید و از شبکه 1 سیما پخش می شد. سریال برگریزان داستان دلبستگی علی نسبت به دختری به نام پری است. در شرایطی که این دلبستگی دارد به نتیجه می رسد و ازدواج این دو مهیا می شود، پدر مستبد علی مخالفت می کند... قسمت چهارم سریال برگریزان با درگیری آتقی و خانواده اش آغاز می شود؛ دعوایی که به قهر کردن همسر و دختران آتقی و ترک کردن خانه از سوی آنان می انجامد...

     دانلود فصل 1 قسمت 14
    • قسمت پانزدهم %82
     %82 (82)

     برگریزان سریالی ایرانی است به کارگردانی محسن شامحمدی که در سال ۱۳۷۰ از شبکه 1 سیما پخش شد. سریال برگریزان، آخرین قسمت از سریال ۵۰ قسمتی آیینه عبرت بود که طی سال های ۱۳۶۷ تا 1370 تولید و از شبکه 1 سیما پخش می شد. سریال برگریزان داستان دلبستگی علی نسبت به دختری به نام پری است. در شرایطی که این دلبستگی دارد به نتیجه می رسد و ازدواج این دو مهیا می شود، پدر مستبد علی مخالفت می کند... آتقی و علی که توسط پلیس دستگیر شده اند به یکی از مراکز ترک اعتیاد انتقال داده می شوند. این دو که از سوی اطرافیان طرد شده اند حالا برای بازگشت به زندگی طبیعی خود باید با اعتیاد مبارزه کنند...

     دانلود فصل 1 قسمت 15
    • قسمت شانزدهم %77
     %77 (84)

     برگریزان سریالی ایرانی است به کارگردانی محسن شامحمدی که در سال ۱۳۷۰ از شبکه 1 سیما پخش شد. سریال برگریزان، آخرین قسمت از سریال ۵۰ قسمتی آیینه عبرت بود که طی سال های ۱۳۶۷ تا 1370 تولید و از شبکه 1 سیما پخش می شد. سریال برگریزان داستان دلبستگی علی نسبت به دختری به نام پری است. در شرایطی که این دلبستگی دارد به نتیجه می رسد و ازدواج این دو مهیا می شود، پدر مستبد علی مخالفت می کند... در قسمت شانزدهم از سریال برگریزان آتقی و علی که موفق به ترک اعتیاد شده اند برای گذراندن دوره محکومیت خود از مرکز ترک اعتیاد به زندان منتقل می شوند. در زندان ماجراهایی برای این دو دوست پیش می آید که...

     دانلود فصل 1 قسمت 16
    • قسمت هفدهم %81
     %81 (82)

     برگریزان سریالی ایرانی است به کارگردانی محسن شامحمدی که در سال ۱۳۷۰ از شبکه 1 سیما پخش شد. سریال برگریزان، آخرین قسمت از سریال ۵۰ قسمتی آیینه عبرت بود که طی سال های ۱۳۶۷ تا 1370 تولید و از شبکه 1 سیما پخش می شد. سریال برگریزان داستان دلبستگی علی نسبت به دختری به نام پری است. در شرایطی که این دلبستگی دارد به نتیجه می رسد و ازدواج این دو مهیا می شود، پدر مستبد علی مخالفت می کند... در قسمت هفدهم سریال برگریزان آتقی و علی دوره محکومیت خود را به پایان می رسانند. آن ها که از آنچه برایشان پیش آمده متنبه شده اند قصد دارند که پس از آزادی زندگی خود را دوباره سر و سامان بدهند...

     دانلود فصل 1 قسمت 17
    • قسمت هجدهم %80.4
     %80.4 (184)

     برگریزان سریالی ایرانی است به کارگردانی محسن شامحمدی که در سال ۱۳۷۰ از شبکه 1 سیما پخش شد. سریال برگریزان، آخرین قسمت از سریال ۵۰ قسمتی آیینه عبرت بود که طی سال های ۱۳۶۷ تا 1370 تولید و از شبکه 1 سیما پخش می شد. سریال برگریزان داستان دلبستگی علی نسبت به دختری به نام پری است. در شرایطی که این دلبستگی دارد به نتیجه می رسد و ازدواج این دو مهیا می شود، پدر مستبد علی مخالفت می کند... در قسمت آخر سریال برگریزان آتقی پس از یک دوره ترک اعتیاد دوباره به کشیدن مواد رو آورده و به خاطر زیاده روی در مصرف مواد در آستانه مرگ قرار می گیرد ...

     دانلود فصل 1 قسمت 18

   دیدگاه‌های برگریزان

   • u
    ۵ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۵ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    یادش بخیر چقدر خاطره دارم ازش

   • u
    Ali.amini.3544 ۲۵ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    محشر

   • u
    masoud ۱۶ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    masssoud ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوب بود

   • u
    ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    بسیارعالى هستش یادش بخیر آدم یاداون سالهامیفته

   • u
    ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
    _spoil :no__

    بسیار بازی مندانه و قابل است واگر قلمیو هرگونه سرمایه گذاری کند قابلیت دارد هر اینه محمود دینی بازیگری قابل است چراکه او با احساسش بازی را ادامه میدهد و خودش را در واقعیتهای نشعه گی و خماری که تجربه کرده غرق در بازی مینماید