بستن
تاریخچه جستجو
   سریال آخرین فرزندان سومالی

   آخرین فرزندان سومالی

   82 % (26)
   مناسب برای بالای 13 سال
   مستند - پژوهشی - محصول ایران - 1385

    • قسمت اول
     رایگان
     %62.2
     %62.2 (46)

     كشور سومالی در منطقه ی استراتژیكِ شاخ آفریقا واقع شده است، منطقه ای كه عبور و مرور كشتی ها و نفت كش ها را از خلیج فارس به كانال سوئز در كنترل خود دارد. پس از قیام مردم در سال 91 و سقوط ژنرال «محمد زیادباره»، از آن به عنوان تنها کشور بی دولت یاد می کنند.

    • قسمت دوم %73.4
     %73.4 (27)

     كشور سومالی در منطقه ی استراتژیكِ شاخ آفریقا واقع شده است، منطقه ای كه عبور و مرور كشتی ها و نفت كش ها را از خلیج فارس به كانال سوئز در كنترل خود دارد. پس از قیام مردم در سال 91 و سقوط ژنرال «محمد زیادباره»، از آن به عنوان تنها کشور بی دولت یاد می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت سوم %63.8
     %63.8 (32)

     كشور سومالی در منطقه ی استراتژیكِ شاخ آفریقا واقع شده است، منطقه ای كه عبور و مرور كشتی ها و نفت كش ها را از خلیج فارس به كانال سوئز در كنترل خود دارد. پس از قیام مردم در سال 91 و سقوط ژنرال «محمد زیادباره»، از آن به عنوان تنها کشور بی دولت یاد می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت چهارم %67.2
     %67.2 (50)

     كشور سومالی در منطقه ی استراتژیكِ شاخ آفریقا واقع شده است، منطقه ای كه عبور و مرور كشتی ها و نفت كش ها را از خلیج فارس به كانال سوئز در كنترل خود دارد. پس از قیام مردم در سال 91 و سقوط ژنرال «محمد زیادباره»، از آن به عنوان تنها کشور بی دولت یاد می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 4

   سایر عوامل فیلم آخرین فرزندان سومالی

   دیدگاه‌های آخرین فرزندان سومالی