بستن
تاریخچه جستجو
   سریال عدالت به تعویق افتاده

   عدالت به تعویق افتاده

   Delayed Justice
   79 % (71)
   مناسب برای بالای 17 سال
   کارگردان: جنگ هوآن کواک
   کمدی - خانوادگی - محصول کره جنوبی - 2020 - زیرنویس دارد

    • قسمت 1
     رایگان
     %97
     %97 (27)

     سریال عدالت به تعویق افتاده به کارگردانی کواک جونگ هواک در سال 2020 توسط کره جنوبی در ژانر کمدی و خانوادگی ساخته شده است. کوان سانگ وو و به سانگ وو در آن حضور دارند. یک وکیل و یک گزارشگر برای مبارزه برای کسانی که از سوی سیستم قضایی به دروغ متهم شده اند، همکاری می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • قسمت 2 %100
     %100 (10)

     سریال عدالت به تعویق افتاده به کارگردانی کواک جونگ هواک در سال 2020 توسط کره جنوبی در ژانر کمدی و خانوادگی ساخته شده است. کوان سانگ وو و به سانگ وو در آن حضور دارند. یک وکیل و یک گزارشگر برای مبارزه برای کسانی که از سوی سیستم قضایی به دروغ متهم شده اند، همکاری می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت 3 %100
     %100 (8)

     سریال عدالت به تعویق افتاده به کارگردانی کواک جونگ هواک در سال 2020 توسط کره جنوبی در ژانر کمدی و خانوادگی ساخته شده است. کوان سانگ وو و به سانگ وو در آن حضور دارند. یک وکیل و یک گزارشگر برای مبارزه برای کسانی که از سوی سیستم قضایی به دروغ متهم شده اند، همکاری می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت 4 %100
     %100 (11)

     سریال عدالت به تعویق افتاده به کارگردانی کواک جونگ هواک در سال 2020 توسط کره جنوبی در ژانر کمدی و خانوادگی ساخته شده است. کوان سانگ وو و به سانگ وو در آن حضور دارند. یک وکیل و یک گزارشگر برای مبارزه برای کسانی که از سوی سیستم قضایی به دروغ متهم شده اند، همکاری می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • قسمت 5 %100
     %100 (6)

     سریال عدالت به تعویق افتاده به کارگردانی کواک جونگ هواک در سال 2020 توسط کره جنوبی در ژانر کمدی و خانوادگی ساخته شده است. کوان سانگ وو و به سانگ وو در آن حضور دارند. یک وکیل و یک گزارشگر برای مبارزه برای کسانی که از سوی سیستم قضایی به دروغ متهم شده اند، همکاری می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • قسمت 6 %100
     %100 (8)

     سریال عدالت به تعویق افتاده به کارگردانی کواک جونگ هواک در سال 2020 توسط کره جنوبی در ژانر کمدی و خانوادگی ساخته شده است. کوان سانگ وو و به سانگ وو در آن حضور دارند. یک وکیل و یک گزارشگر برای مبارزه برای کسانی که از سوی سیستم قضایی به دروغ متهم شده اند، همکاری می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • قسمت 7 %100
     %100 (7)

     سریال عدالت به تعویق افتاده به کارگردانی کواک جونگ هواک در سال 2020 توسط کره جنوبی در ژانر کمدی و خانوادگی ساخته شده است. کوان سانگ وو و به سانگ وو در آن حضور دارند. یک وکیل و یک گزارشگر برای مبارزه برای کسانی که از سوی سیستم قضایی به دروغ متهم شده اند، همکاری می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • قسمت 8 %93.4
     %93.4 (12)

     سریال عدالت به تعویق افتاده به کارگردانی کواک جونگ هواک در سال 2020 توسط کره جنوبی در ژانر کمدی و خانوادگی ساخته شده است. کوان سانگ وو و به سانگ وو در آن حضور دارند. یک وکیل و یک گزارشگر برای مبارزه برای کسانی که از سوی سیستم قضایی به دروغ متهم شده اند، همکاری می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • قسمت 9 %100
     %100 (11)

     سریال عدالت به تعویق افتاده به کارگردانی کواک جونگ هواک در سال 2020 توسط کره جنوبی در ژانر کمدی و خانوادگی ساخته شده است. کوان سانگ وو و به سانگ وو در آن حضور دارند. یک وکیل و یک گزارشگر برای مبارزه برای کسانی که از سوی سیستم قضایی به دروغ متهم شده اند، همکاری می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • قسمت 10 %100
     %100 (9)

     سریال عدالت به تعویق افتاده به کارگردانی کواک جونگ هواک در سال 2020 توسط کره جنوبی در ژانر کمدی و خانوادگی ساخته شده است. کوان سانگ وو و به سانگ وو در آن حضور دارند. یک وکیل و یک گزارشگر برای مبارزه برای کسانی که از سوی سیستم قضایی به دروغ متهم شده اند، همکاری می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • قسمت 11 %100
     %100 (5)

     سریال عدالت به تعویق افتاده به کارگردانی کواک جونگ هواک در سال 2020 توسط کره جنوبی در ژانر کمدی و خانوادگی ساخته شده است. کوان سانگ وو و به سانگ وو در آن حضور دارند. یک وکیل و یک گزارشگر برای مبارزه برای کسانی که از سوی سیستم قضایی به دروغ متهم شده اند، همکاری می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • قسمت 12 %93.4
     %93.4 (12)

     سریال عدالت به تعویق افتاده به کارگردانی کواک جونگ هواک در سال 2020 توسط کره جنوبی در ژانر کمدی و خانوادگی ساخته شده است. کوان سانگ وو و به سانگ وو در آن حضور دارند. یک وکیل و یک گزارشگر برای مبارزه برای کسانی که از سوی سیستم قضایی به دروغ متهم شده اند، همکاری می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • قسمت 13 %100
     %100 (2)

     سریال عدالت به تعویق افتاده به کارگردانی کواک جونگ هواک در سال 2020 توسط کره جنوبی در ژانر کمدی و خانوادگی ساخته شده است. کوان سانگ وو و به سانگ وو در آن حضور دارند. یک وکیل و یک گزارشگر برای مبارزه برای کسانی که از سوی سیستم قضایی به دروغ متهم شده اند، همکاری می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • قسمت 14 %100
     %100 (1)

     سریال عدالت به تعویق افتاده به کارگردانی کواک جونگ هواک در سال 2020 توسط کره جنوبی در ژانر کمدی و خانوادگی ساخته شده است. کوان سانگ وو و به سانگ وو در آن حضور دارند. یک وکیل و یک گزارشگر برای مبارزه برای کسانی که از سوی سیستم قضایی به دروغ متهم شده اند، همکاری می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 14
    • قسمت 15 %100
     %100 (1)

     سریال عدالت به تعویق افتاده به کارگردانی کواک جونگ هواک در سال 2020 توسط کره جنوبی در ژانر کمدی و خانوادگی ساخته شده است. کوان سانگ وو و به سانگ وو در آن حضور دارند. یک وکیل و یک گزارشگر برای مبارزه برای کسانی که از سوی سیستم قضایی به دروغ متهم شده اند، همکاری می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 15
    • قسمت 16 %100
     %100 (1)

     سریال عدالت به تعویق افتاده به کارگردانی کواک جونگ هواک در سال 2020 توسط کره جنوبی در ژانر کمدی و خانوادگی ساخته شده است. کوان سانگ وو و به سانگ وو در آن حضور دارند. یک وکیل و یک گزارشگر برای مبارزه برای کسانی که از سوی سیستم قضایی به دروغ متهم شده اند، همکاری می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 16
    • قسمت 17 %100
     %100 (1)

     سریال عدالت به تعویق افتاده به کارگردانی کواک جونگ هواک در سال 2020 توسط کره جنوبی در ژانر کمدی و خانوادگی ساخته شده است. کوان سانگ وو و به سانگ وو در آن حضور دارند. یک وکیل و یک گزارشگر برای مبارزه برای کسانی که از سوی سیستم قضایی به دروغ متهم شده اند، همکاری می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 17
    • قسمت 18 %100
     %100 (1)

     سریال عدالت به تعویق افتاده به کارگردانی کواک جونگ هواک در سال 2020 توسط کره جنوبی در ژانر کمدی و خانوادگی ساخته شده است. کوان سانگ وو و به سانگ وو در آن حضور دارند. یک وکیل و یک گزارشگر برای مبارزه برای کسانی که از سوی سیستم قضایی به دروغ متهم شده اند، همکاری می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 18
    • قسمت 19 %100
     %100 (1)

     سریال عدالت به تعویق افتاده به کارگردانی کواک جونگ هواک در سال 2020 توسط کره جنوبی در ژانر کمدی و خانوادگی ساخته شده است. کوان سانگ وو و به سانگ وو در آن حضور دارند. یک وکیل و یک گزارشگر برای مبارزه برای کسانی که از سوی سیستم قضایی به دروغ متهم شده اند، همکاری می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 19
    • قسمت 20 %92
     %92 (10)

     سریال عدالت به تعویق افتاده به کارگردانی کواک جونگ هواک در سال 2020 توسط کره جنوبی در ژانر کمدی و خانوادگی ساخته شده است. کوان سانگ وو و به سانگ وو در آن حضور دارند. یک وکیل و یک گزارشگر برای مبارزه برای کسانی که از سوی سیستم قضایی به دروغ متهم شده اند، همکاری می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 20

   بازیگران فیلم عدالت به تعویق افتاده

   سایر عوامل فیلم عدالت به تعویق افتاده

   دیدگاه‌های عدالت به تعویق افتاده

   • u
    ۲۴ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    امید وارم این فیلم کامل باشه

   • u
    ۲۳ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    قسمت بعدی این فیلم عالیه