بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن سلام نینجا

   سلام نینجا

   Hello Ninja
   85 % (16144)
   6.6/10
   کارگردان: مایکل دادینگ
   انیمیشن - ماجراجویی - محصول آمریکا - 2019 - دوبله شده

    • فصل 1 قسمت 1
     رایگان
     %84.2
     %84.2 (1,752)

     وسلی، گربه نارنجی او به نام پرتزل و بهترین دوست وی ، جورجی ، بخاطر خلاقیتشان شناخته شده اند. مادر ، پدر و مادربزرگ فوق العاده دانای او ، باها چان ، بیشتر از همه می داند.بعضی روزها، با کمک باها چان، وسلی و جورجی مشکلات زیادی را حل می کنند.کارهای ساده مانند : پخت کیک ، درست کردن یک ساندویچ کره بادام زمینی کره و ژله. اما بعضی اوقات که کار ها خیلی سخت می شوند، همه کاری که باید انجام دهند این است که وانمود کنند برای انجام آن کارها به نینجا های سریع ، تبدیل می شوند.

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • فصل 1 قسمت 2 %84.4
     %84.4 (2,847)

     وسلی، گربه نارنجی او به نام پرتزل و بهترین دوست وی ، جورجی ، بخاطر خلاقیتشان شناخته شده اند. مادر ، پدر و مادربزرگ فوق العاده دانای او ، باها چان ، بیشتر از همه می داند.بعضی روزها، با کمک باها چان، وسلی و جورجی مشکلات زیادی را حل می کنند.کارهای ساده مانند : پخت کیک ، درست کردن یک ساندویچ کره بادام زمینی کره و ژله. اما بعضی اوقات که کار ها خیلی سخت می شوند، همه کاری که باید انجام دهند این است که وانمود کنند برای انجام آن کارها به نینجا های سریع ، تبدیل می شوند.

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • فصل 1 قسمت 3 %83.2
     %83.2 (482)

     وسلی، گربه نارنجی او به نام پرتزل و بهترین دوست وی ، جورجی ، بخاطر خلاقیتشان شناخته شده اند. مادر ، پدر و مادربزرگ فوق العاده دانای او ، باها چان ، بیشتر از همه می داند.بعضی روزها، با کمک باها چان، وسلی و جورجی مشکلات زیادی را حل می کنند.کارهای ساده مانند : پخت کیک ، درست کردن یک ساندویچ کره بادام زمینی کره و ژله. اما بعضی اوقات که کار ها خیلی سخت می شوند، همه کاری که باید انجام دهند این است که وانمود کنند برای انجام آن کارها به نینجا های سریع ، تبدیل می شوند.

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • فصل 1 قسمت 4 %84.8
     %84.8 (482)

     وسلی، گربه نارنجی او به نام پرتزل و بهترین دوست وی ، جورجی ، بخاطر خلاقیتشان شناخته شده اند. مادر ، پدر و مادربزرگ فوق العاده دانای او ، باها چان ، بیشتر از همه می داند.بعضی روزها، با کمک باها چان، وسلی و جورجی مشکلات زیادی را حل می کنند.کارهای ساده مانند : پخت کیک ، درست کردن یک ساندویچ کره بادام زمینی کره و ژله. اما بعضی اوقات که کار ها خیلی سخت می شوند، همه کاری که باید انجام دهند این است که وانمود کنند برای انجام آن کارها به نینجا های سریع ، تبدیل می شوند.

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • فصل 1 قسمت 5 %85
     %85 (397)

     وسلی، گربه نارنجی او به نام پرتزل و بهترین دوست وی ، جورجی ، بخاطر خلاقیتشان شناخته شده اند. مادر ، پدر و مادربزرگ فوق العاده دانای او ، باها چان ، بیشتر از همه می داند.بعضی روزها، با کمک باها چان، وسلی و جورجی مشکلات زیادی را حل می کنند.کارهای ساده مانند : پخت کیک ، درست کردن یک ساندویچ کره بادام زمینی کره و ژله. اما بعضی اوقات که کار ها خیلی سخت می شوند، همه کاری که باید انجام دهند این است که وانمود کنند برای انجام آن کارها به نینجا های سریع ، تبدیل می شوند.

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • فصل 1 قسمت 6 %85
     %85 (1,433)

     وسلی، گربه نارنجی او به نام پرتزل و بهترین دوست وی ، جورجی ، بخاطر خلاقیتشان شناخته شده اند. مادر ، پدر و مادربزرگ فوق العاده دانای او ، باها چان ، بیشتر از همه می داند.بعضی روزها، با کمک باها چان، وسلی و جورجی مشکلات زیادی را حل می کنند.کارهای ساده مانند : پخت کیک ، درست کردن یک ساندویچ کره بادام زمینی کره و ژله. اما بعضی اوقات که کار ها خیلی سخت می شوند، همه کاری که باید انجام دهند این است که وانمود کنند برای انجام آن کارها به نینجا های سریع ، تبدیل می شوند.

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • فصل 1 قسمت 7 %83.8
     %83.8 (398)

     وسلی، گربه نارنجی او به نام پرتزل و بهترین دوست وی ، جورجی ، بخاطر خلاقیتشان شناخته شده اند. مادر ، پدر و مادربزرگ فوق العاده دانای او ، باها چان ، بیشتر از همه می داند.بعضی روزها، با کمک باها چان، وسلی و جورجی مشکلات زیادی را حل می کنند.کارهای ساده مانند : پخت کیک ، درست کردن یک ساندویچ کره بادام زمینی کره و ژله. اما بعضی اوقات که کار ها خیلی سخت می شوند، همه کاری که باید انجام دهند این است که وانمود کنند برای انجام آن کارها به نینجا های سریع ، تبدیل می شوند.

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • فصل 1 قسمت 8 %86
     %86 (432)

     وسلی، گربه نارنجی او به نام پرتزل و بهترین دوست وی ، جورجی ، بخاطر خلاقیتشان شناخته شده اند. مادر ، پدر و مادربزرگ فوق العاده دانای او ، باها چان ، بیشتر از همه می داند.بعضی روزها، با کمک باها چان، وسلی و جورجی مشکلات زیادی را حل می کنند.کارهای ساده مانند : پخت کیک ، درست کردن یک ساندویچ کره بادام زمینی کره و ژله. اما بعضی اوقات که کار ها خیلی سخت می شوند، همه کاری که باید انجام دهند این است که وانمود کنند برای انجام آن کارها به نینجا های سریع ، تبدیل می شوند.

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • فصل 1 قسمت 9 %83.6
     %83.6 (399)

     وسلی، گربه نارنجی او به نام پرتزل و بهترین دوست وی ، جورجی ، بخاطر خلاقیتشان شناخته شده اند. مادر ، پدر و مادربزرگ فوق العاده دانای او ، باها چان ، بیشتر از همه می داند.بعضی روزها، با کمک باها چان، وسلی و جورجی مشکلات زیادی را حل می کنند.کارهای ساده مانند : پخت کیک ، درست کردن یک ساندویچ کره بادام زمینی کره و ژله. اما بعضی اوقات که کار ها خیلی سخت می شوند، همه کاری که باید انجام دهند این است که وانمود کنند برای انجام آن کارها به نینجا های سریع ، تبدیل می شوند.

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • فصل 1 قسمت 10 %84.6
     %84.6 (562)

     وسلی، گربه نارنجی او به نام پرتزل و بهترین دوست وی ، جورجی ، بخاطر خلاقیتشان شناخته شده اند. مادر ، پدر و مادربزرگ فوق العاده دانای او ، باها چان ، بیشتر از همه می داند.بعضی روزها، با کمک باها چان، وسلی و جورجی مشکلات زیادی را حل می کنند.کارهای ساده مانند : پخت کیک ، درست کردن یک ساندویچ کره بادام زمینی کره و ژله. اما بعضی اوقات که کار ها خیلی سخت می شوند، همه کاری که باید انجام دهند این است که وانمود کنند برای انجام آن کارها به نینجا های سریع ، تبدیل می شوند.

     دانلود فصل 1 قسمت 10

   سایر عوامل انیمیشن سلام نینجا

   دیدگاه‌های انیمیشن سلام نینجا

   • u
    ۱۶ بهمن ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی بود🌹👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿

   • u
    ۷ تیر ۱۴۰۰
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی بود پیشنهاد میکنم حتما ببینید

   • u
    mahdi ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی بود ببینید

   • u
    ۷ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود پیشنهاد میکنم حتما ببینید

   • u
    ۳ تیر ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود خیلی دوستش دارم

   • u
    ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    سلام. من.روناک.هستم.و.این.انیمیشن.عالی بود😁😁

   • u
    ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    بدک نبود

   • a
    ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی

   • a
    ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    نه خوب نیست

   • u
    ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود ❤

   • u
    mohammad ۱۴ فروردین ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    بدترین سریال انیمیشن

   • u
    ۷ فروردین ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    زیبا بود

   • u
    ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    ,عالی بود

   • u
    ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی بد بود

   • u
    ۲۱ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود ببینید

   • u
    مهدی140 ۷ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    قشنگ بود اگر از این فیلم میخواهید قشنگ تربینید برید فیلم حمله به تایتان را بینید

   • u
    ۶ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خوب نیست.

   • u
    loey6104 ۶ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    loey6104 ۶ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود فقط من از کاتای میمون بدم میومد

   • u
    ۴ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۳ اسفند ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوب بود