فیلتر و دسته‌بندی

کشیش آتشین The Fiery Priest

17 سال به بالا
IMDB 8.5/10

درباره فیلمسریال کشیش آتشین به کارگردانی میونگ وو لی Myung Woo Lee در سال 2019 ساخته شده است. این سریال محصول کشور کره جنوبی و در ژانر اکشن و هیجان انگیز می‌باشد. در سریال کشیش آتشین نام گیل کیم، سونگ گین کیم و لی هانی به هنرمندی پرداخته‌اند. داستان فیلمکیم هه ایل ،کشیشی است که اختلالات عصبی دارد. او به همراه گو دیونگ که افسر پلیس شهر گودامه است و پارک کیونگ سون که یه دادستان است، دور هم جمع می شوند تا قاتل یکی از کشیش های سالمند رو پیدا کنند…

%73.4
39 رای ثبت شده
این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید. لیست فیلم‌های نشان شده شما
دانلود
ورود و تماشا
حجم اینترنت 100% رایگان
حجم اینترنت نیم بها
 • همراه‌اول
 • ایرانسل
 • شاتل
 • رایتل
 • فصل 1 قسمت 1 و 2 %93.6
  %93.6
  79 رای ثبت شده
  کشیش آتشین - فصل 1 قسمت 1 و 2

  کیم هه ایل ،کشیشی است که اختلالات عصبی دارد. او به همراه گو دیونگ که افسر پلیس شهر گودامه است و پارک کیونگ سون که یه دادستان است، دور هم جمع می شوند تا قاتل یکی از کشیش های سالمند رو پیدا کنند…

 • فصل 1 قسمت 3 و 4 %98.4
  %98.4
  26 رای ثبت شده
  کشیش آتشین - فصل 1 قسمت 3 و 4

  کیم هه ایل ،کشیشی است که اختلالات عصبی دارد. او به همراه گو دیونگ که افسر پلیس شهر گودامه است و پارک کیونگ سون که یه دادستان است، دور هم جمع می شوند تا قاتل یکی از کشیش های سالمند رو پیدا کنند…

 • فصل 1 قسمت 5 و 6 %94.2
  %94.2
  28 رای ثبت شده
  کشیش آتشین - فصل 1 قسمت 5 و 6

  کیم هه ایل ،کشیشی است که اختلالات عصبی دارد. او به همراه گو دیونگ که افسر پلیس شهر گودامه است و پارک کیونگ سون که یه دادستان است، دور هم جمع می شوند تا قاتل یکی از کشیش های سالمند رو پیدا کنند…

 • فصل 1 قسمت 7 و 8 %100
  %100
  26 رای ثبت شده
  کشیش آتشین - فصل 1 قسمت 7 و 8

  کیم هه ایل ،کشیشی است که اختلالات عصبی دارد. او به همراه گو دیونگ که افسر پلیس شهر گودامه است و پارک کیونگ سون که یه دادستان است، دور هم جمع می شوند تا قاتل یکی از کشیش های سالمند رو پیدا کنند…

 • فصل 1 قسمت 9 و 10 %100
  %100
  24 رای ثبت شده
  کشیش آتشین - فصل 1 قسمت 9 و 10

  کیم هه ایل ،کشیشی است که اختلالات عصبی دارد. او به همراه گو دیونگ که افسر پلیس شهر گودامه است و پارک کیونگ سون که یه دادستان است، دور هم جمع می شوند تا قاتل یکی از کشیش های سالمند رو پیدا کنند…

 • فصل 1 قسمت 11 و 12 %99.2
  %99.2
  25 رای ثبت شده
  کشیش آتشین - فصل 1 قسمت 11 و 12

  کیم هه ایل ،کشیشی است که اختلالات عصبی دارد. او به همراه گو دیونگ که افسر پلیس شهر گودامه است و پارک کیونگ سون که یه دادستان است، دور هم جمع می شوند تا قاتل یکی از کشیش های سالمند رو پیدا کنند…

 • فصل 1 قسمت 13 و 14 %100
  %100
  17 رای ثبت شده
  کشیش آتشین - فصل 1 قسمت 13 و 14

  کیم هه ایل ،کشیشی است که اختلالات عصبی دارد. او به همراه گو دیونگ که افسر پلیس شهر گودامه است و پارک کیونگ سون که یه دادستان است، دور هم جمع می شوند تا قاتل یکی از کشیش های سالمند رو پیدا کنند…

 • فصل 1 قسمت 15 و 16 %98.8
  %98.8
  18 رای ثبت شده
  کشیش آتشین - فصل 1 قسمت 15 و 16

  کیم هه ایل ،کشیشی است که اختلالات عصبی دارد. او به همراه گو دیونگ که افسر پلیس شهر گودامه است و پارک کیونگ سون که یه دادستان است، دور هم جمع می شوند تا قاتل یکی از کشیش های سالمند رو پیدا کنند…

 • فصل 1 قسمت 17 و 18 %96.6
  %96.6
  23 رای ثبت شده
  کشیش آتشین - فصل 1 قسمت 17 و 18

  کیم هه ایل ،کشیشی است که اختلالات عصبی دارد. او به همراه گو دیونگ که افسر پلیس شهر گودامه است و پارک کیونگ سون که یه دادستان است، دور هم جمع می شوند تا قاتل یکی از کشیش های سالمند رو پیدا کنند…

 • فصل 1 قسمت 19 و 20 %100
  %100
  22 رای ثبت شده
  کشیش آتشین - فصل 1 قسمت 19 و 20

  کیم هه ایل ،کشیشی است که اختلالات عصبی دارد. او به همراه گو دیونگ که افسر پلیس شهر گودامه است و پارک کیونگ سون که یه دادستان است، دور هم جمع می شوند تا قاتل یکی از کشیش های سالمند رو پیدا کنند…

 • فصل 1 قسمت 21 و 22 %93.4
  %93.4
  15 رای ثبت شده
  کشیش آتشین - فصل 1 قسمت 21 و 22

  کیم هه ایل ،کشیشی است که اختلالات عصبی دارد. او به همراه گو دیونگ که افسر پلیس شهر گودامه است و پارک کیونگ سون که یه دادستان است، دور هم جمع می شوند تا قاتل یکی از کشیش های سالمند رو پیدا کنند…

 • فصل 1 قسمت 23 و 24 %98.6
  %98.6
  15 رای ثبت شده
  کشیش آتشین - فصل 1 قسمت 23 و 24

  کیم هه ایل ،کشیشی است که اختلالات عصبی دارد. او به همراه گو دیونگ که افسر پلیس شهر گودامه است و پارک کیونگ سون که یه دادستان است، دور هم جمع می شوند تا قاتل یکی از کشیش های سالمند رو پیدا کنند…

 • فصل 1 قسمت 25 و 26 %98.6
  %98.6
  14 رای ثبت شده
  کشیش آتشین - فصل 1 قسمت 25 و 26

  کیم هه ایل ،کشیشی است که اختلالات عصبی دارد. او به همراه گو دیونگ که افسر پلیس شهر گودامه است و پارک کیونگ سون که یه دادستان است، دور هم جمع می شوند تا قاتل یکی از کشیش های سالمند رو پیدا کنند…

 • فصل 1 قسمت 27 و 28 %98.4
  %98.4
  13 رای ثبت شده
  کشیش آتشین - فصل 1 قسمت 27 و 28

  کیم هه ایل ،کشیشی است که اختلالات عصبی دارد. او به همراه گو دیونگ که افسر پلیس شهر گودامه است و پارک کیونگ سون که یه دادستان است، دور هم جمع می شوند تا قاتل یکی از کشیش های سالمند رو پیدا کنند…

 • فصل 1 قسمت 29 و 30 %98.8
  %98.8
  18 رای ثبت شده
  کشیش آتشین - فصل 1 قسمت 29 و 30

  کیم هه ایل ،کشیشی است که اختلالات عصبی دارد. او به همراه گو دیونگ که افسر پلیس شهر گودامه است و پارک کیونگ سون که یه دادستان است، دور هم جمع می شوند تا قاتل یکی از کشیش های سالمند رو پیدا کنند…

 • فصل 1 قسمت 31 و 32 %93.4
  %93.4
  15 رای ثبت شده
  کشیش آتشین - فصل 1 قسمت 31 و 32

  کیم هه ایل ،کشیشی است که اختلالات عصبی دارد. او به همراه گو دیونگ که افسر پلیس شهر گودامه است و پارک کیونگ سون که یه دادستان است، دور هم جمع می شوند تا قاتل یکی از کشیش های سالمند رو پیدا کنند…

 • فصل 1 قسمت 33 و 34 %98.4
  %98.4
  13 رای ثبت شده
  کشیش آتشین - فصل 1 قسمت 33 و 34

  کیم هه ایل ،کشیشی است که اختلالات عصبی دارد. او به همراه گو دیونگ که افسر پلیس شهر گودامه است و پارک کیونگ سون که یه دادستان است، دور هم جمع می شوند تا قاتل یکی از کشیش های سالمند رو پیدا کنند…

 • فصل 1 قسمت 35 و 36 %98.8
  %98.8
  16 رای ثبت شده
  کشیش آتشین - فصل 1 قسمت 35 و 36

  کیم هه ایل ،کشیشی است که اختلالات عصبی دارد. او به همراه گو دیونگ که افسر پلیس شهر گودامه است و پارک کیونگ سون که یه دادستان است، دور هم جمع می شوند تا قاتل یکی از کشیش های سالمند رو پیدا کنند…

 • فصل 1 قسمت 37 و 38 %98.8
  %98.8
  17 رای ثبت شده
  کشیش آتشین - فصل 1 قسمت 37 و 38

  کیم هه ایل ،کشیشی است که اختلالات عصبی دارد. او به همراه گو دیونگ که افسر پلیس شهر گودامه است و پارک کیونگ سون که یه دادستان است، دور هم جمع می شوند تا قاتل یکی از کشیش های سالمند رو پیدا کنند…

 • فصل 1 قسمت 39 و 40 %84.6
  %84.6
  44 رای ثبت شده
  کشیش آتشین - فصل 1 قسمت 39 و 40

  کیم هه ایل ،کشیشی است که اختلالات عصبی دارد. او به همراه گو دیونگ که افسر پلیس شهر گودامه است و پارک کیونگ سون که یه دادستان است، دور هم جمع می شوند تا قاتل یکی از کشیش های سالمند رو پیدا کنند…

بازیگران فیلم کشیش آتشین

سایر عوامل فیلم کشیش آتشین

نقد های فیلم کشیش آتشین

 • u ftk110 ۸ خرداد ۱۳۹۸
  _spoil :no__
  واقعا عالیه...هم کمدیش جذابه هم صحنه های اکشن
 • m mehdikish94 ۴ خرداد ۱۳۹۸
  _spoil :no__
  awwwwlliiiiieeeeeeee
 • u u_648799 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
  _spoil :no__
  لطفا زیرنویس رو بذارید
وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
 • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاریباز کنید.
 • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
 • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
 • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
باشه
از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
بیش از 18,000
فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.