بستن
تاریخچه جستجو
   سریال پل معلق

   سریال پل معلق

   Pole Mo'oallagh

   64 % (120)
   مناسب برای بالای 12 سال
   قسمت‌های پل معلق
   مرتب سازی
   • از اول به آخر
   • از آخر به اول
   • داستان این مستند، روایت زندگی یک خانم روزنامه نگار در شهر استانبول است. او در ابتدا درباره کودتای اواخر دهه ۹۰ در ترکیه صحبت می کند و سپس به کودتای سال ۲۰۱۶ علیه دولت توسعه و عدالت ترکیه نیز می پردازد و از دید یک روزنامه نگار به تاثیرات فرهنگی این دو کودتا به روی مردم و کشور ترکیه می پردازد. در حقیقت دو نقطه عطف تاریخی در ترکیه از زبان یک روزنامه نگار روایت شده و تأثیرات این دو اتفاق بررسی می گردد.
    داستان این مستند، روایت زندگی یک خانم روزنامه نگار در شهر استانبول است. او در ابتدا درباره کودتای اواخر دهه ۹۰ در ترکیه صحبت می کند و سپس به کودتای سال ۲۰۱۶ علیه دولت توسعه و عدالت ترکیه نیز می پردازد و از دید یک روزنامه نگار به تاثیرات فرهنگی این دو کودتا به روی مردم و کشور ترکیه می پردازد. در حقیقت دو نقطه عطف تاریخی در ترکیه از زبان یک روزنامه نگار روایت شده و تأثیرات این دو اتفاق بررسی می گردد.
    61.6% (37 رای)
   • داستان این مستند، روایت زندگی یک خانم روزنامه نگار در شهر استانبول است. او در ابتدا درباره کودتای اواخر دهه ۹۰ در ترکیه صحبت می کند و سپس به کودتای سال ۲۰۱۶ علیه دولت توسعه و عدالت ترکیه نیز می پردازد و از دید یک روزنامه نگار به تاثیرات فرهنگی این دو کودتا به روی مردم و کشور ترکیه می پردازد. در حقیقت دو نقطه عطف تاریخی در ترکیه از زبان یک روزنامه نگار روایت شده و تأثیرات این دو اتفاق بررسی می گردد.
    داستان این مستند، روایت زندگی یک خانم روزنامه نگار در شهر استانبول است. او در ابتدا درباره کودتای اواخر دهه ۹۰ در ترکیه صحبت می کند و سپس به کودتای سال ۲۰۱۶ علیه دولت توسعه و عدالت ترکیه نیز می پردازد و از دید یک روزنامه نگار به تاثیرات فرهنگی این دو کودتا به روی مردم و کشور ترکیه می پردازد. در حقیقت دو نقطه عطف تاریخی در ترکیه از زبان یک روزنامه نگار روایت شده و تأثیرات این دو اتفاق بررسی می گردد.
    67% (46 رای)

   دیدگاه‌های سریال پل معلق

   دیدگاه ها