بستن
تاریخچه جستجو
   سریال دیو و ماه پیشونی

   سریال دیو و ماه پیشونی

   The Demon and the Forhead Moon

   94 % (426011)
   مناسب برای بالای 6 سال
   قسمت‌های
   دیو و ماه پیشونی
   مرتب سازی
   • از اول به آخر
   • از آخر به اول
   • این بار نبردی چشم در چشم میان آفت ظالم و ماه پیشونی معصوم در می گیرد. آفت تنها در آن سو ایستاده و ماه پیشونی و خانواده اش در کنار هم در این سو. حتی الفت، تنها دختر آفت هم از او روی بر می گرداند.
    این بار نبردی چشم در چشم میان آفت ظالم و ماه پیشونی معصوم در می گیرد. آفت تنها در آن سو ایستاده و ماه پیشونی و خانواده اش در کنار هم در این سو. حتی الفت، تنها دختر آفت هم از او روی بر می گرداند.
    95% (25966 رای)
   • نبردی با فاصله میان آفت با سلاح دسیسه ایش و ماه پیشونی با سلاح هوشش؛ نبردی که این بار ماه پیشونی را تا آستانه سوختن در آتش پیش می برد و باعث می شود که او به راز بزرگ و دلیل کینه آفت پی ببرد.
    نبردی با فاصله میان آفت با سلاح دسیسه ایش و ماه پیشونی با سلاح هوشش؛ نبردی که این بار ماه پیشونی را تا آستانه سوختن در آتش پیش می برد و باعث می شود که او به راز بزرگ و دلیل کینه آفت پی ببرد.
    95% (16955 رای)
   • ماه پیشونی بابا ابریشمی را می یابد و وقتی می فهمد که از اقوام اوست، کنجکاو می شود که دلیل این همه کینه و عداوت آفت را از خانواده اش بیابد.
    ماه پیشونی بابا ابریشمی را می یابد و وقتی می فهمد که از اقوام اوست، کنجکاو می شود که دلیل این همه کینه و عداوت آفت را از خانواده اش بیابد.
    95.8% (19537 رای)
   • به بابا ابریشمی نزدیک شده اند ولی در ادامه مسیر باید از جنگلی خطرناک بگذرند. جنگلی به نام هزار افسون، با هزاران افسون و طلسم و دوال پا.
    به بابا ابریشمی نزدیک شده اند ولی در ادامه مسیر باید از جنگلی خطرناک بگذرند. جنگلی به نام هزار افسون، با هزاران افسون و طلسم و دوال پا.
    95.4% (19842 رای)
   • پشیر و پشور دو دیو دو قلو هستند که یکی فقیر است و در کنار مردم و دیگری ظالم است و نشسته بر سریر قدرت. اولی لباس مندرس به تن دارد و دومی لباس ناپلئون بناپارت با ارتشی از دیوهای نیزه به دست؛ ارتشی که ماه پیشونی و مردم شهر باید با اتحاد و شجاعت شکستشان بدهند.
    پشیر و پشور دو دیو دو قلو هستند که یکی فقیر است و در کنار مردم و دیگری ظالم است و نشسته بر سریر قدرت. اولی لباس مندرس به تن دارد و دومی لباس ناپلئون بناپارت با ارتشی از دیوهای نیزه به دست؛ ارتشی که ماه پیشونی و مردم شهر باید با اتحاد و شجاعت شکستشان بدهند.
    95.2% (19701 رای)
   • ماه پیشونی و ارژنگ با کمک مردم شهر فسفودی خان را شکست می دهند، پیروز می شوند و به شهری تازه می روند. در آن جا با مانعی بزرگتر روبرو می شوند: یک دیو ظالم که خود را ناپلئون بناپارت می پندارد و برای حکومت بر مردم ترجیح می دهد آنها را در فقر و گرسنگی نگه دارد.
    ماه پیشونی و ارژنگ با کمک مردم شهر فسفودی خان را شکست می دهند، پیروز می شوند و به شهری تازه می روند. در آن جا با مانعی بزرگتر روبرو می شوند: یک دیو ظالم که خود را ناپلئون بناپارت می پندارد و برای حکومت بر مردم ترجیح می دهد آنها را در فقر و گرسنگی نگه دارد.
    95% (21673 رای)
   • ماه پیشونی با همراهان تازه و نوجوانش برای شکستن طلسم شهر باید کلید شکستن این طلسم را بیابد: کلیدی که گم شده است!
    ماه پیشونی با همراهان تازه و نوجوانش برای شکستن طلسم شهر باید کلید شکستن این طلسم را بیابد: کلیدی که گم شده است!
    94.4% (22331 رای)
   • شهر چاق ها، شهر فست فود و غذاهای چرب، شهری که جسدهای مردگانشان را به دلیل سنگینی با جرثقیل تشییع می کنند. اینجا شهری تازه است برای یافتن نشانی از بابا ابریشمی.
    شهر چاق ها، شهر فست فود و غذاهای چرب، شهری که جسدهای مردگانشان را به دلیل سنگینی با جرثقیل تشییع می کنند. اینجا شهری تازه است برای یافتن نشانی از بابا ابریشمی.
    95.4% (27448 رای)
   • در شهری که همه سرگرم گوشی هایشان هستند، یافتن تعدادی شنونده مراسم نقالی و شکستن طلسم این شهر بسیار سخت می نماید؛ اما ماه پیشونی برای رسیدن به پدر و مادرش از هیچ طلسمی هراس ندارد.
    در شهری که همه سرگرم گوشی هایشان هستند، یافتن تعدادی شنونده مراسم نقالی و شکستن طلسم این شهر بسیار سخت می نماید؛ اما ماه پیشونی برای رسیدن به پدر و مادرش از هیچ طلسمی هراس ندارد.
    95.2% (26877 رای)
   • برای یافتن دوست صمیمی و نقال بابا ابریشم و گرفتن نشانی از او وارد شهری مدرن می شوند؛ شهری که در آنجا فضای مجازی حرف اول را می زند و نشانی از شاهنامه و نقالی نیست.
    برای یافتن دوست صمیمی و نقال بابا ابریشم و گرفتن نشانی از او وارد شهری مدرن می شوند؛ شهری که در آنجا فضای مجازی حرف اول را می زند و نشانی از شاهنامه و نقالی نیست.
    94.8% (31895 رای)
   • ماه پیشونی و ارژنگ با همسفری تازه برای یافتن بابا ابریشمی اشتباهی وارد شهردیگری می شوند که همه ی مردم آنجا پیر هستند؛ شهری همراه با اتفاقاتی تازه.
    ماه پیشونی و ارژنگ با همسفری تازه برای یافتن بابا ابریشمی اشتباهی وارد شهردیگری می شوند که همه ی مردم آنجا پیر هستند؛ شهری همراه با اتفاقاتی تازه.
    95% (28910 رای)
   • ماه پیشونی در مخمصه افتاده است، زیرا هم باید طلسم را بشکند و ارژنگ را نجات بدهد هم راهی برای فرار از ازدواج اجباری با پسر پیر کوچول خان پیدا کند و هم نشانی از بابا ابریشمی بیابد و به سفرش ادامه بدهد.
    ماه پیشونی در مخمصه افتاده است، زیرا هم باید طلسم را بشکند و ارژنگ را نجات بدهد هم راهی برای فرار از ازدواج اجباری با پسر پیر کوچول خان پیدا کند و هم نشانی از بابا ابریشمی بیابد و به سفرش ادامه بدهد.
    95.4% (30456 رای)
   • ابتدا به شهر طلسم شده کوتاه قامتان می رسند و ناچار می شوند تا به مردم آنجا کمک کنند. ارژنگ هم طلسم می شود و ماه پیشونی با هوش خود باید او را هم از این وضعیت نجات دهد.
    ابتدا به شهر طلسم شده کوتاه قامتان می رسند و ناچار می شوند تا به مردم آنجا کمک کنند. ارژنگ هم طلسم می شود و ماه پیشونی با هوش خود باید او را هم از این وضعیت نجات دهد.
    94.8% (31816 رای)
   • ماه پیشونی برای یافتن کمک، در «شهر قصه» به سراغ دیو جوان و مهربانی به نام ارژنگ می رود و آن دو برای شکستن طلسم پدر و مادر ماه پیشونی با هم همسفر می شوند.
    ماه پیشونی برای یافتن کمک، در «شهر قصه» به سراغ دیو جوان و مهربانی به نام ارژنگ می رود و آن دو برای شکستن طلسم پدر و مادر ماه پیشونی با هم همسفر می شوند.
    95% (35201 رای)
   • ماه پیشونی در اتفاقاتی عجیب، پدر و مادرش را از دست می‌دهد. اما زمانی که می فهمد آنها توسط دیوی پلید طلسم شده اند، برای نجاتشان، دست به کار می‌شود.
    ماه پیشونی در اتفاقاتی عجیب، پدر و مادرش را از دست می‌دهد. اما زمانی که می فهمد آنها توسط دیوی پلید طلسم شده اند، برای نجاتشان، دست به کار می‌شود.
    93% (44180 رای)
   loader

   سایر عوامل سریال دیو و ماه پیشونی

   دیدگاه‌های سریال دیو و ماه پیشونی

   دیدگاه ها
   • فصل ها
   • قسمت ها
   • بازگشت
   • u
    ۱۹ اسفند ۱۴۰۱
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خیلی زیبا و قشنگ من عاشقش شدم😍 من از لیلا اوتادی خیلی خوشم میاد و واقعا هم ترکوند. ممنونم که به فکر بچه هستید و فیلم های خوبی می سازید. اگه موافقید بزنید روی دیدگاه مفید. ممنون

   • u
    ۱۵ اسفند ۱۴۰۱
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    چه بازیگرای خفنی از بازیگراش معلومه میترکونه

   • ۱۵ اسفند ۱۴۰۱
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی بود 😂😂 هرکی خوشش اومد لایک کنه ✅

   • u
    ۹ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    من این فیلم رو خیلی دوست دارم عاشقشم ❤️

   • u
    ۹ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی قشنگ بود

   • u
    ۸ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    آلی هتمنببینید

   • u
    ۸ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۷ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۷ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    فیلم خوبی بود

   • u
    ۶ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی بود و بهترین فیلمی بود که توی عمرم دیدم

   • u
    ۶ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی بود

   • u
    ۶ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی بود

   • ۶ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    من تا به حال همچین فیلم خوبی ندیده بودم خیلی ممنون از سازنده و بازیگران محترم

   • ۵ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    سلام خسته نباشید عزیزان تشکر میکنم از آقای قناعت که همچون فیلمی قشنگ برای من و پچه های دیگه تهیه میکنن خیلی قشنگ بود مخصوصا لیلا اوتادی و پچگی و هم بزرگی شهربانو واقعا عالی بود فیلمی به این قشنگی ندیده بودم در دنیا💜🧡💕🤗😍

   • u
    ۵ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلی فیلم باحالیه من ک خیلی دوست دارم

   • u
    ۴ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    بی‌نظیرررررررررررررررررررررر

   • u
    reza hatami ۴ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی بود انقدر خوشم اومد که دو باره دیدمش

   • u
    ۴ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    این عالیه حرف نداره من خیلی دوست داشتم

   • ۴ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :yes__
    این دیدگاه داستان فیلم را لو می‌دهد

    عالی

   • u
    ۳ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی بود مخصوصا علی صادقی

   • u
    ۳ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    عالی بود😉😉

   • u
    ۲ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    خیلیییییییییییییی عالی بود 💖💖💖💖💖💖💖

   • u
    ۲ مهر ۱۴۰۲
    _spoil :no__

    ❤❤

  • لوگوفیلیمو
   فیلیموتور

   فیلیموتور​، یه گشت‌وگذار جذاب!

   چند ثانیه از هر فیلم و سریال رو برش زدیم. ​​بگرد و علاقه‌ت رو پیدا کن.

   برای شروع تور، رو به بالا بکشید.
   فیلیموتور

   همه تورهای مربوط به این سریال را تماشا کردید.

   باز هم تور داریم؟