بستن
تاریخچه جستجو
   اگر به فیلتر شکن (vpn) وصل هستید برای دسترسی به تمامی فیلم ها و استفاده از حجم اینترنت های رایگان فیلیمو، فیلترشکن خود را خاموش کنید.
   فیلتر
   همه
   همه
   اکشن
   تاریخی | مذهبی
   عاشقانه
   خانوادگی
   مستند
   کمدی
   انیمیشن
   فیلم تئاتر
   علمی تخیلی
   وحشت
   تاک شو
   فیلم کوتاه
   دوبله ترکی
   کنسرت
   فقط HD
   مرتب‌سازی بر اساس
   زبان فیلم
   کشور سازنده
   • قسمت ۱ %78.8
    %78.8
    503 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت ۱

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت ۲ %84
    %84
    174 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت ۲

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 3 %84.4
    %84.4
    194 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 3

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 4 %86
    %86
    108 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 4

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 5 %89
    %89
    132 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 5

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 6 %84.4
    %84.4
    117 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 6

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 7 %84
    %84
    108 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 7

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 8 %86.8
    %86.8
    133 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 8

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 9 %82
    %82
    122 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 9

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 10 %90.2
    %90.2
    97 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 10

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 11 %88
    %88
    92 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 11

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 12 %85.8
    %85.8
    107 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 12

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 13 %84.6
    %84.6
    81 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 13

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 14 %84.8
    %84.8
    99 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 14

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 15 %84
    %84
    114 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 15

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 16 %83.8
    %83.8
    99 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 16

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 17 %85.4
    %85.4
    179 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 17

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 18 %83.4
    %83.4
    47 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 18

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 19 %82.6
    %82.6
    52 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 19

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 20 %84.4
    %84.4
    50 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 20

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 21 %86.2
    %86.2
    49 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 21

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 22 %89
    %89
    83 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 22

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 23 %88.8
    %88.8
    54 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 23

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 24 %86.2
    %86.2
    106 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 24

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 25 %84
    %84
    54 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 25

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 26 %84.2
    %84.2
    113 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 26

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 27 %84.4
    %84.4
    115 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 27

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 28 %86.4
    %86.4
    50 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 28

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 29 %89.6
    %89.6
    54 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 29

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • قسمت 30 %79.8
    %79.8
    180 رای ثبت شده
    سر دلبران - قسمت 30

    مجموعه سر دلبران داستانی اجتماعی در مورد مسجد و نقش محوری آن دارد. این مجموعه روی نقش مسجد و امام جماعت در حل و فصل مشکلات مردم تمرکز دارد.

   • پشت صحنه %82
    %82
    41 رای ثبت شده
    سر دلبران - پشت صحنه

    پشت صحنه مجموعه سر دلبران

   سایر عوامل

   دیدگاه های سر دلبران

   • u
    hossein_ebrahimi1380 ۲۶ خرداد ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    لطفا قسمت های 28 و ۲۹ و ۳۰ رو هم بذارید . با تشکر !!!
   • u
    p.p ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    قسمت های دیگش رو هم بزارید خواهشا
   • u
    p.p ۱۶ خرداد ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    چرا نمیزارید بقیه قسمت های سریال سر, دلبران رو؟؟!!
   • u
    Mkooh ۱۴ آبان ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    چرا نمیشه دانلود کرد؟؟
   • u
    علی ۱ مرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خیلی عالی لطفا از این فیلمها بزارین تا چشم بعضی از مردم باز بشه
   • g
    galaxymahdi ۱۲ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    ما همه ی قسمت های فیلم سر دلبران را دیدیم کار عالی و فرهنگی جالبی بود موفق و سر بلند و با عزت باشید یا علی علیه السلام الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ
   • u
    غلام ۴ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    برای اونایی که این فیل رو دیدن متسفم
   • u
    سحر ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    افتضح تموم شد
   • u
    p.p ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    اقای فیلیمو نمیخواین بقیه قسمت هاشوبزارید؟؟
   • u
    محمد علی ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    فیلم عالی و فرهنگ آموز و بروز است و ... اجرکم عند الله یا علی علیه السلام الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍوَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
   • u
    laleh1374 ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    میشه لطفا قسمت های پایانی سریال رو هم بذارین! ممنون
   • u
    hossein_ebrahimi1380 ۲۶ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفا قسمت های 28 و ۲۹ و ۳۰ رو هم بذارید . با تشکر !!!
   • u
    ر ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    ای, بابا!!! باز, تعطیلی, شد, این اقای فیلیمو رفت سفر و بازفیلمارو نمیزاره
   • u
    p.p ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    قسمت های دیگش رو هم بزارید خواهشا
   • u
    09171172297 ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    مرخرفترین فیلمی که دیدم
   • u
    ر ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    اتفاقااا اب, دوغ خیار تو این روزهای گرم خیلی میچسبید محمدحسین
   • u
    MohammadHossein ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    یکی از آب ، دوغ ، خیاری ترین سریال های عمرم بود. مخصوصا بازی مصنوعی آقای کاسبی و ارجمند.
   • u
    امیرحسین ۱۸ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    چرا دیر میزارید انقدر ای بابا
   • u
    u_4683319 ۱۷ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    قسمت هفدهم به بعد رو هم بزارید ممنون
   • u
    p.p ۱۶ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    چرا نمیزارید بقیه قسمت های سریال سر, دلبران رو؟؟!!
   • u
    p.p ۱۶ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خواهش میکنم ازتون سه, قسمت دیگه رو, هم بزارید. من فقط, از, فیلیمو میتونم کامل ببینم تمام قسمت های این, سریال, زیبارو
   • u
    u_3598638 ۱۵ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    ممنون خیلی خوبه میشه بچه مهندس رو هم بزارید
   • u
    p.p ۱۵ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    میشه خواهش کنم قسمت هجده ونوزده رو بزارید. اخه من فقط از طریق شما میتونم ببینم این سریال زیبا رو
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.