بستن
تاریخچه جستجو

   بالشها Pillows

   81 % (4375)
   خانوادگی - کودک - محصول ایران - 1397

    • فصل 1 قسمت 1 %76.2
     %76.2 (27,845)

     سریال کودک بالش ها با بازی عمو پورنگ داستان بالش هایی است که از دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن آدم ها به ستوه آمده اند و بر علیه آدم ها اعلان جنگ می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • فصل 1 قسمت 2 %78
     %78 (9,056)

     سریال کودک بالش ها با بازی عمو پورنگ داستان بالش هایی است که از دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن آدم ها به ستوه آمده اند و بر علیه آدم ها اعلان جنگ می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • فصل 1 قسمت 3 %79.2
     %79.2 (5,226)

     سریال کودک بالش ها با بازی عمو پورنگ داستان بالش هایی است که از دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن آدم ها به ستوه آمده اند و بر علیه آدم ها اعلان جنگ می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • فصل 1 قسمت 4 %78.6
     %78.6 (4,573)

     سریال کودک بالش ها با بازی عمو پورنگ داستان بالش هایی است که از دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن آدم ها به ستوه آمده اند و بر علیه آدم ها اعلان جنگ می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • فصل 1 قسمت 5 %79.8
     %79.8 (3,543)

     سریال کودک بالش ها با بازی عمو پورنگ داستان بالش هایی است که از دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن آدم ها به ستوه آمده اند و بر علیه آدم ها اعلان جنگ می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • فصل 1 قسمت 6 %78.8
     %78.8 (3,253)

     سریال کودک بالش ها با بازی عمو پورنگ داستان بالش هایی است که از دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن آدم ها به ستوه آمده اند و بر علیه آدم ها اعلان جنگ می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • فصل 1 قسمت 7 %79.2
     %79.2 (2,757)

     سریال کودک بالش ها با بازی عمو پورنگ داستان بالش هایی است که از دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن آدم ها به ستوه آمده اند و بر علیه آدم ها اعلان جنگ می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • فصل 1 قسمت 8 %81.6
     %81.6 (2,643)

     سریال کودک بالش ها با بازی عمو پورنگ داستان بالش هایی است که از دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن آدم ها به ستوه آمده اند و بر علیه آدم ها اعلان جنگ می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • فصل 1 قسمت 9 %79.6
     %79.6 (2,848)

     سریال کودک بالش ها با بازی عمو پورنگ داستان بالش هایی است که از دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن آدم ها به ستوه آمده اند و بر علیه آدم ها اعلان جنگ می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • فصل 1 قسمت 10 %83
     %83 (1,961)

     سریال کودک بالش ها با بازی عمو پورنگ داستان بالش هایی است که از دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن آدم ها به ستوه آمده اند و بر علیه آدم ها اعلان جنگ می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • فصل 1 قسمت 11 %82.6
     %82.6 (2,111)

     سریال کودک بالش ها با بازی عمو پورنگ داستان بالش هایی است که از دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن آدم ها به ستوه آمده اند و بر علیه آدم ها اعلان جنگ می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • فصل 1 قسمت 12 %84.6
     %84.6 (1,662)

     سریال کودک بالش ها با بازی عمو پورنگ داستان بالش هایی است که از دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن آدم ها به ستوه آمده اند و بر علیه آدم ها اعلان جنگ می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • فصل 1 قسمت 13 %85.8
     %85.8 (1,404)

     سریال کودک بالش ها با بازی عمو پورنگ داستان بالش هایی است که از دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن آدم ها به ستوه آمده اند و بر علیه آدم ها اعلان جنگ می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • فصل 1 قسمت 14 %85
     %85 (1,637)

     سریال کودک بالش ها با بازی عمو پورنگ داستان بالش هایی است که از دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن آدم ها به ستوه آمده اند و بر علیه آدم ها اعلان جنگ می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 14
    • فصل 1 قسمت 15 %84.2
     %84.2 (2,180)

     سریال کودک بالش ها با بازی عمو پورنگ داستان بالش هایی است که از دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن آدم ها به ستوه آمده اند و بر علیه آدم ها اعلان جنگ می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 15
    • قسمت پایانی %83.4
     %83.4 (3,892)

     سریال کودک بالش ها با بازی عمو پورنگ داستان بالش هایی است که از دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن آدم ها به ستوه آمده اند و بر علیه آدم ها اعلان جنگ می کنند.

     دانلود فصل 1 قسمت 16

   سایر عوامل فیلم بالشها

   نقد‌های فیلم بالشها

   دیدگاه‌های بالشها

   • u
    ۱۱ دی ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    خیلی ممنون 🙏🏻🙏🏻🙏🏻دخترم خیلی خوشش اومد ممنون عمو پورنگ

   • u
    ۲۶ دی ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالییییییییییییی من عمو پورنگ و کارتون هایش را دوست دارم 😍😘

   • u
    ۱۴ دی ۱۳۹۹
    دیدگاه مفید _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۴ بهمن ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۶ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالییییییییییییی من عمو پورنگ و کارتون هایش را دوست دارم 😍😘

   • u
    ۲۶ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    فاطمه ۲۳ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۲ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالیییییییی بود محشر بود ممنونم عمو پورنگ

   • u
    ۲۱ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوب بود

   • u
    ۲۱ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود

   • u
    ۲۱ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود

   • u
    ۲۱ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود

   • u
    ۲۱ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود من بیشتر از بازی عمو پورنگ خوشم امد ممنون از عمو پورنگ

   • u
    ۲۰ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    بسیار عالی بود

   • u
    Hikaru ۱۸ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    Hikaru ۱۸ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۱۷ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خیلی قشنگ است

   • u
    ۱۴ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۱۱ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی ممنون 🙏🏻🙏🏻🙏🏻دخترم خیلی خوشش اومد ممنون عمو پورنگ

   • u
    slooooom ۵ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی بود ممنون

   • u
    ۴ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    حرف نداشت

   • u
    ۳ دی ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی خوب بود😊😊😊

   • u
    ۳۰ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    دخترم خوشش اوند عالیه