بستن
تاریخچه جستجو
   انیمیشن کابوی بیباپ

   کابوی بیباپ

   Cowboy Bebop
   89 % (163)
   8.2/10
   مناسب برای بالای 17 سال
   انیمیشن - ماجراجویی - محصول ژاپن - 1998 - دوبله شده

    • قسمت 1
     رایگان
     %84.2
     %84.2 (232)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • قسمت 2 %91
     %91 (87)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • قسمت 3 %87.2
     %87.2 (87)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • قسمت 4 %90.2
     %90.2 (49)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • قسمت 5 %89.4
     %89.4 (58)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • قسمت 6 %86.6
     %86.6 (54)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • قسمت 7 %90.6
     %90.6 (43)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • قسمت 8 %90
     %90 (44)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • قسمت 9 %82.6
     %82.6 (53)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • قسمت 10 %87.8
     %87.8 (49)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 10
    • قسمت 11 %85.8
     %85.8 (45)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 11
    • قسمت 12 %88
     %88 (42)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 12
    • قسمت 13 %87.6
     %87.6 (40)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 13
    • قسمت 14 %84.4
     %84.4 (37)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 14
    • قسمت 15 %80
     %80 (48)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 15
    • قسمت 16 %92.4
     %92.4 (42)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 16
    • قسمت 17 %87
     %87 (31)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 17
    • قسمت 18 %93.8
     %93.8 (32)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 18
    • قسمت 19 %85
     %85 (36)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 19
    • قسمت 20 %89.8
     %89.8 (43)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 20
    • قسمت 21 %87.6
     %87.6 (37)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 21
    • قسمت 22 %86.2
     %86.2 (29)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 22
    • قسمت 23 %89.6
     %89.6 (31)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 23
    • قسمت 24 %88.2
     %88.2 (29)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 24
    • قسمت 25 %90.6
     %90.6 (30)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 25
    • قسمت 26 %82.8
     %82.8 (114)

     کابوی بیباپ داستان کابوی هست که به همراه دوستانش به دنبال افراد تحت تعقیبی میرود که برایشان جایزه تعیین شده و در این راه اتفاقاتی جالبی برایش رخ می دهد....

     دانلود فصل 1 قسمت 26

   سایر عوامل کارتون کابوی بیباپ

   دیدگاه‌های کابوی بیباپ

   • u
    ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
    _spoil :no__

    انیمه عشق جنگه رو بزارید

   • u
    ۳ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    وای خدا چقد باحاله با اینکه به قیافش نمیاد دمتون گرم دوبله هم عالیهههه صداها خیلی به شخصیتا میان مخصوصا اون تیکه که سه تا پیرمرد بودن واقعا دست مریزاد

   • k
    شاهزاده تنیس(کیانافوجی و مهدیه کیکومارو) ۷ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    این همه انیمه باحال! بیشتر انیمه بزارید چون انیمورلد رفته اگه انیمه آپلود کنید خیلی سایتتون از نظر اوتاکو ها (طرفدار های انیمه های ژاپنی مهم میشه.

   • m
    ۱۹ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    با سلام خسته نباشید ، اگه قسمتهایی دیگه هم داره دوبله شده بزارید.متشکر.

   • 4
    پرنس آتشین N ۱۱ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    انیمه سریالی پایان جهان رو بزارین اصلا سانسورم نمیخواد

   • u
    ارژنگی ۱۱ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    درخواست من از فیلیمو اینه که یک بخش نظر سنجی بگذاره که ما بتونیم انتخاب کنیم چه ژانر هایی بیشتر پخش بکنین باتشکر

   • k
    کیانوش ۲۶ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    سلام خسته نباشید لطفا ۲۰ تا ۲۶ دیگر کابوی بیباپ رو بزارید

   • u
    maryam ۹ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    ممنون که انیمیشن ژاپنی میگذارید . لطفا انیمه قشنگ خادم سیاه رو خیلی سریع بگذارید ولی لطفا با زبان اصلی بگذارید .

   • u
    فیلیمو ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    سلام میشه لطفا انمیشن سریالی teen titans go بزارید

   • a
    سجی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    لطفا انیمه بلیچ رو بزارین خیلی عالیه

   • u
    ANTI 666 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__

    سلام ممنون که انیمه و انیمیشن های ژاپنی میزارین امما چرا همشون قدیمی هستن ان همه انیمه های جدیدو باحال که نیازیم به سانسور ندارن من چند تارو که دیدم و باحال هستن رو میگم اسماشونو Anime : Orange | Durarara | Sword art online | Itsudatte.Bokura | Karakai.Jouzu.no.Takagi | Gakuen.Babysitters | Just Because | Animated : A.Silent.Voice | Bakemono.no.Ko | Hoshi.wo.Ou.Kodomo | Hotarubi.no.Mori.e | Kyoukai.no.Kanata.Movie.I'll.Be.Here-Mirai-hen | Orange.Mirai | Patema Inverted | Summer Wars | Tamako.Love.Story | The Anthem of the Heart | The Girl Who Leapt Through Time | Zutto.Mae.kara.Suki.deshita.Kokuhaku.Jikkou.Iinkai | این انیمه و انیمیشن هایی که گفتم نیازی به سانسور ندارن بعضی هاشون هم خیلی کم سانسور لازمن جوری که به انیمه لطمه ای نمیزنه حتما این هارو بزارین همه خوششون میاد ممنو و پوزش*