بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   همه
   همه
   اکشن
   تاریخی | مذهبی
   عاشقانه
   خانوادگی
   مستند
   کمدی
   انیمیشن
   فیلم تئاتر
   علمی تخیلی
   وحشت
   تاک شو
   فیلم کوتاه
   دوبله ترکی
   فقط HD
   مرتب‌سازی بر اساس
   زبان فیلم
   کشور سازنده

   غول کش ها Trollhunters

   IMDB 8.4/10
   کارگردان: Guillermo del Toro
   %94
   728 رای ثبت شده
   این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید. لیست فیلم‌های نشان شده شما
   • فصل 1 قسمت 1 %86.2
    %86.2
    2581 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 1

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   • فصل 1 قسمت 2 %91.6
    %91.6
    783 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 2

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   • فصل 1 قسمت 3 %95.2
    %95.2
    588 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 3

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   • فصل 1 قسمت 4 %96
    %96
    535 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 4

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   • فصل 1 قسمت 5 %96.2
    %96.2
    512 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 5

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   • فصل 1 قسمت 6 %94.8
    %94.8
    468 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 6

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   • فصل 1 قسمت 7 %95.4
    %95.4
    454 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 7

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   • فصل 1 قسمت 8 %95.6
    %95.6
    394 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 8

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   • فصل 1 قسمت 9 %95.4
    %95.4
    410 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 9

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   • فصل 1 قسمت 10 %95.4
    %95.4
    399 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 10

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   • فصل 1 قسمت 11 %94.8
    %94.8
    410 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 11

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   • فصل 1 قسمت 12 %97.2
    %97.2
    370 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 12

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   • فصل 1 قسمت 13 %96.2
    %96.2
    389 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 13

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   • فصل 1 قسمت 14 %95.2
    %95.2
    383 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 14

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   • فصل 1 قسمت 15 %96.6
    %96.6
    386 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 15

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   • فصل 1 قسمت 16 %95.4
    %95.4
    352 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 16

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   • فصل 1 قسمت 17 %96.2
    %96.2
    346 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 17

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   • فصل 1 قسمت 18 %97.4
    %97.4
    335 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 18

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   • فصل 1 قسمت 19 %94.2
    %94.2
    340 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 19

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   • فصل 1 قسمت 20 %96.8
    %96.8
    330 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 20

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   • فصل 1 قسمت 21 %95
    %95
    352 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 21

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   • فصل 1 قسمت 22 %96
    %96
    349 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 22

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   • فصل 1 قسمت 23 %97.4
    %97.4
    327 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 23

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   • فصل 1 قسمت 24 %96
    %96
    359 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 24

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   • فصل 1 قسمت 25 %95.8
    %95.8
    367 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 25

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   • فصل 1 قسمت 26 %93.6
    %93.6
    860 رای ثبت شده
    غول کش ها - فصل 1 قسمت 26

    یک پسر عادی به طلسم جادویی دست پیدا میکند که میتواند تبدیل به غول کش شود و به عنوان نگهبان از دنیای انسان ها و راز های غول ها محافظت کند...

   سایر عوامل فیلم غول کش ها

   دیدگاه های فیلم غول کش ها

   • u
    FF ۶ تیر ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    واااااای چقدر دیر به دیر میگذارید بعد یک الی دو ماه تازه فقط قسمت ۱ فصل جدیدو گذاشتید آخه ؟ به جای اینکه سریالای جدید شروع کنید حداقل اول سریالای قبلیو تا نصفه هم که شده برسونید بعد سریالای جدید ولی خدایی خیلی زحمت میکشید با تشکر
   • u
    دقیقا فازتون چیه؟؟؟ ۵ تیر ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    فصل بعد رو گذاشتید متشکر اما قسمت 2 کی میزارید؟؟؟؟؟؟
   • u
    09900436030 ۱ تیر ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    هرکی میگه فیلیمو باید4تافصل روبذاره لایک
   • u
    am82 ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    من که قشنگتر از این فیلم ندیده بودم ھرچی نگاش می کنم سیر نمیشم
   • u
    catrina ۲۸ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالی
   • u
    mari deli ۱۸ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عععععععاااااااااااششششششقققققققشششششمممممم
   • m
    marmor ۵ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالى بود 😂
   • u
    ن ۳ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    سریال واقا عالی بود ولی فصل4 را هم بگذارید
   • u
    ۰۹۳۸۲۲۳۲۵۴۲ ۲ تیر ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالی بود اگ فصل ۴ شم بیاد خوبه
   • u
    درسا ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عالی حرف نداره*******
   • u
    Mohsen_Escobar ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    خخخخخیییییلللللییییی عععععااااالللللییییی هرکی نبینه نصف بیشتر عمرش به فناست
   • u
    Mester.x ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    چرا (...to be continue) نداشت😫؟ ادامش اگه میداد باحال میشد. خیلی خوبه پیشنهاد میکنم دچارش شید.
   • u
    نهنگ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    من فصلهای دیگشم میخواااااااااااااااام
   • u
    علی ۵ فروردین ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    ی سریال واقعا بی نضیر از هر جهت احساسی شجاعانه شادی وهرکی این سریال بی نضیر رو دوست داره انونس این رو ببینه زیر فیلمه وهرکی خوشش اومد لابکم کنه
   • u
    mhmrza ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    چی می شد فصل 4 5 6 7هم وجود داشت
   • u
    امیرصدرا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خیلی قشنگه عالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی
   • s
    sadr1163 ۱۰ اسفند ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خیلی سریال جذابی بود ممنون ازتون
   • u
    honey ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    مگه بهتر از این سریال هم هست ععععععععععاااااااااللللللییییی هست ممنون فیلیمو
   • u
    امید صالحی ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خیلی خوب میشه که سریال غول کش فصل۴داشته باشه
   • u
    صدرا صفی خانی 10 ساله از تهران ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    fasl4 fasl4 fasl4
   • u
    علی ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    بهترین فیلمی که تا حالا دیده بودم انیمیشن غول کش ها است و اگر فصل 4 هم داشته باشه از تان خیلی ممنونم که بگذاریدش
   • u
    امیرحسین ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    عالی بود اگه غول کش فصل 4 داره میشه بذارین ویا اطلاع رسانی کنین که ایا فصل4 داره یانه.
   • h
    hanmer ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خیلی علیه 🥰 یک سوال دارم واقعا دیگه جیم آدم نمی شه؟ کاش بشه🙃🙃😔
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.