بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   همه
   همه
   اکشن
   تاریخی | مذهبی
   عاشقانه
   خانوادگی
   مستند
   کمدی
   انیمیشن
   فیلم تئاتر
   علمی تخیلی
   وحشت
   تاک شو
   فیلم کوتاه
   دوبله ترکی
   فقط HD
   مرتب‌سازی بر اساس
   زبان فیلم
   کشور سازنده

   زیر گنبد Under the Dome

   13 سال به بالا
   IMDB 6.6/10
   کارگردان: Brian K. Vaughan
   %89
   285 رای ثبت شده
   این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید. لیست فیلم‌های نشان شده شما
   • فصل 1 قسمت 1 %83.4
    %83.4
    1172 رای ثبت شده
    زیر گنبد - فصل 1 قسمت 1

    زیر گنبد داستان ساکنین شهر کوچک چسترزمیل است، جایی که گنبدی عظیم، شفاف و فنا ناپذیر آن ها را از بقیه جهان جدا می کند.مردمی که داخل گنبد به دام افتاده اند باید برای زنده ماندن با کم شدن منابع و بالا گرفتن تنش ها تلاش کنند. در حالی که دولت و رسانه های مستقر در خارج این حصار می خواهند آنها را نجات دهند. در این حال گروه کوچکی از مردم داخل گنبد می خواهند بدانند گنبد از کجا آمده و اینکه چه زمانی از بین خواهد رفت،...

   • فصل 1 قسمت 2 %90.8
    %90.8
    287 رای ثبت شده
    زیر گنبد - فصل 1 قسمت 2

    زیر گنبد داستان ساکنین شهر کوچک چسترزمیل است، جایی که گنبدی عظیم، شفاف و فنا ناپذیر آن ها را از بقیه جهان جدا می کند.مردمی که داخل گنبد به دام افتاده اند باید برای زنده ماندن با کم شدن منابع و بالا گرفتن تنش ها تلاش کنند. در حالی که دولت و رسانه های مستقر در خارج این حصار می خواهند آنها را نجات دهند. در این حال گروه کوچکی از مردم داخل گنبد می خواهند بدانند گنبد از کجا آمده و اینکه چه زمانی از بین خواهد رفت،...

   • فصل 1 قسمت 3 %92
    %92
    233 رای ثبت شده
    زیر گنبد - فصل 1 قسمت 3

    زیر گنبد داستان ساکنین شهر کوچک چسترزمیل است، جایی که گنبدی عظیم، شفاف و فنا ناپذیر آن ها را از بقیه جهان جدا می کند.مردمی که داخل گنبد به دام افتاده اند باید برای زنده ماندن با کم شدن منابع و بالا گرفتن تنش ها تلاش کنند. در حالی که دولت و رسانه های مستقر در خارج این حصار می خواهند آنها را نجات دهند. در این حال گروه کوچکی از مردم داخل گنبد می خواهند بدانند گنبد از کجا آمده و اینکه چه زمانی از بین خواهد رفت،...

   • فصل 1 قسمت 4 %92.6
    %92.6
    216 رای ثبت شده
    زیر گنبد - فصل 1 قسمت 4

    زیر گنبد داستان ساکنین شهر کوچک چسترزمیل است، جایی که گنبدی عظیم، شفاف و فنا ناپذیر آن ها را از بقیه جهان جدا می کند.مردمی که داخل گنبد به دام افتاده اند باید برای زنده ماندن با کم شدن منابع و بالا گرفتن تنش ها تلاش کنند. در حالی که دولت و رسانه های مستقر در خارج این حصار می خواهند آنها را نجات دهند. در این حال گروه کوچکی از مردم داخل گنبد می خواهند بدانند گنبد از کجا آمده و اینکه چه زمانی از بین خواهد رفت،...

   • فصل 1 قسمت 5 %94
    %94
    210 رای ثبت شده
    زیر گنبد - فصل 1 قسمت 5

    زیر گنبد داستان ساکنین شهر کوچک چسترزمیل است، جایی که گنبدی عظیم، شفاف و فنا ناپذیر آن ها را از بقیه جهان جدا می کند.مردمی که داخل گنبد به دام افتاده اند باید برای زنده ماندن با کم شدن منابع و بالا گرفتن تنش ها تلاش کنند. در حالی که دولت و رسانه های مستقر در خارج این حصار می خواهند آنها را نجات دهند. در این حال گروه کوچکی از مردم داخل گنبد می خواهند بدانند گنبد از کجا آمده و اینکه چه زمانی از بین خواهد رفت،...

   • فصل 1 قسمت 6 %92.8
    %92.8
    208 رای ثبت شده
    زیر گنبد - فصل 1 قسمت 6

    زیر گنبد داستان ساکنین شهر کوچک چسترزمیل است، جایی که گنبدی عظیم، شفاف و فنا ناپذیر آن ها را از بقیه جهان جدا می کند.مردمی که داخل گنبد به دام افتاده اند باید برای زنده ماندن با کم شدن منابع و بالا گرفتن تنش ها تلاش کنند. در حالی که دولت و رسانه های مستقر در خارج این حصار می خواهند آنها را نجات دهند. در این حال گروه کوچکی از مردم داخل گنبد می خواهند بدانند گنبد از کجا آمده و اینکه چه زمانی از بین خواهد رفت،...

   • فصل 1 قسمت 7 %94.6
    %94.6
    196 رای ثبت شده
    زیر گنبد - فصل 1 قسمت 7

    زیر گنبد داستان ساکنین شهر کوچک چسترزمیل است، جایی که گنبدی عظیم، شفاف و فنا ناپذیر آن ها را از بقیه جهان جدا می کند.مردمی که داخل گنبد به دام افتاده اند باید برای زنده ماندن با کم شدن منابع و بالا گرفتن تنش ها تلاش کنند. در حالی که دولت و رسانه های مستقر در خارج این حصار می خواهند آنها را نجات دهند. در این حال گروه کوچکی از مردم داخل گنبد می خواهند بدانند گنبد از کجا آمده و اینکه چه زمانی از بین خواهد رفت،...

   • فصل 1 قسمت 8 %94.2
    %94.2
    197 رای ثبت شده
    زیر گنبد - فصل 1 قسمت 8

    زیر گنبد داستان ساکنین شهر کوچک چسترزمیل است، جایی که گنبدی عظیم، شفاف و فنا ناپذیر آن ها را از بقیه جهان جدا می کند.مردمی که داخل گنبد به دام افتاده اند باید برای زنده ماندن با کم شدن منابع و بالا گرفتن تنش ها تلاش کنند. در حالی که دولت و رسانه های مستقر در خارج این حصار می خواهند آنها را نجات دهند. در این حال گروه کوچکی از مردم داخل گنبد می خواهند بدانند گنبد از کجا آمده و اینکه چه زمانی از بین خواهد رفت،...

   • فصل 1 قسمت 9 %93.8
    %93.8
    191 رای ثبت شده
    زیر گنبد - فصل 1 قسمت 9

    زیر گنبد داستان ساکنین شهر کوچک چسترزمیل است، جایی که گنبدی عظیم، شفاف و فنا ناپذیر آن ها را از بقیه جهان جدا می کند.مردمی که داخل گنبد به دام افتاده اند باید برای زنده ماندن با کم شدن منابع و بالا گرفتن تنش ها تلاش کنند. در حالی که دولت و رسانه های مستقر در خارج این حصار می خواهند آنها را نجات دهند. در این حال گروه کوچکی از مردم داخل گنبد می خواهند بدانند گنبد از کجا آمده و اینکه چه زمانی از بین خواهد رفت،...

   • فصل 1 قسمت 10 %95
    %95
    174 رای ثبت شده
    زیر گنبد - فصل 1 قسمت 10

    زیر گنبد داستان ساکنین شهر کوچک چسترزمیل است، جایی که گنبدی عظیم، شفاف و فنا ناپذیر آن ها را از بقیه جهان جدا می کند.مردمی که داخل گنبد به دام افتاده اند باید برای زنده ماندن با کم شدن منابع و بالا گرفتن تنش ها تلاش کنند. در حالی که دولت و رسانه های مستقر در خارج این حصار می خواهند آنها را نجات دهند. در این حال گروه کوچکی از مردم داخل گنبد می خواهند بدانند گنبد از کجا آمده و اینکه چه زمانی از بین خواهد رفت،...

   • فصل 1 قسمت 11 %93.8
    %93.8
    159 رای ثبت شده
    زیر گنبد - فصل 1 قسمت 11

    زیر گنبد داستان ساکنین شهر کوچک چسترزمیل است، جایی که گنبدی عظیم، شفاف و فنا ناپذیر آن ها را از بقیه جهان جدا می کند.مردمی که داخل گنبد به دام افتاده اند باید برای زنده ماندن با کم شدن منابع و بالا گرفتن تنش ها تلاش کنند. در حالی که دولت و رسانه های مستقر در خارج این حصار می خواهند آنها را نجات دهند. در این حال گروه کوچکی از مردم داخل گنبد می خواهند بدانند گنبد از کجا آمده و اینکه چه زمانی از بین خواهد رفت،...

   • فصل 1 قسمت 12 %95
    %95
    172 رای ثبت شده
    زیر گنبد - فصل 1 قسمت 12

    زیر گنبد داستان ساکنین شهر کوچک چسترزمیل است، جایی که گنبدی عظیم، شفاف و فنا ناپذیر آن ها را از بقیه جهان جدا می کند.مردمی که داخل گنبد به دام افتاده اند باید برای زنده ماندن با کم شدن منابع و بالا گرفتن تنش ها تلاش کنند. در حالی که دولت و رسانه های مستقر در خارج این حصار می خواهند آنها را نجات دهند. در این حال گروه کوچکی از مردم داخل گنبد می خواهند بدانند گنبد از کجا آمده و اینکه چه زمانی از بین خواهد رفت،...

   • فصل 1 قسمت 13 %93
    %93
    327 رای ثبت شده
    زیر گنبد - فصل 1 قسمت 13

    زیر گنبد داستان ساکنین شهر کوچک چسترزمیل است، جایی که گنبدی عظیم، شفاف و فنا ناپذیر آن ها را از بقیه جهان جدا می کند.مردمی که داخل گنبد به دام افتاده اند باید برای زنده ماندن با کم شدن منابع و بالا گرفتن تنش ها تلاش کنند. در حالی که دولت و رسانه های مستقر در خارج این حصار می خواهند آنها را نجات دهند. در این حال گروه کوچکی از مردم داخل گنبد می خواهند بدانند گنبد از کجا آمده و اینکه چه زمانی از بین خواهد رفت،...

   سایر عوامل فیلم زیر گنبد

   دیدگاه های فیلم زیر گنبد

   • u
    u_3585464 ۱۰ فروردین ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    لطفا ادامه فیلم رو بزارین فیلم خوبی
   • u
    me ۱ مهر ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    من خیلی دلم میخواد این سریالو دنبال کنم ولی دوبلش که یادم میاد میخوره تو ذوقم خواهشا تیم دوبلاژتون رو با نظارت بیشتری انتخاب کنین
   • u
    اردشیر ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
    دیدگاه مفید _spoil :no__
    لطفا فصل چهار رو بذارید خیلی خیلی فیلم قشنگیه
   • e
    engineer8227 ۱۷ دی ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    بهترین دوبله برای جیم گنده بود که یه تنه ژانر کمدی هم به فیلم میداد که عالی بود
   • u
    blackbee(منتقد) ۳۰ آذر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    اخه چرا بقیشو نساختن.مشگه چشه؟ اونایی که دوست دارین این سریالو رای بدین به فیلم تا بلکه ادامشو بسازن.لایک کنید فیلمو
   • M
    roholah ۱۴ آبان ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    فصل 4 نداره
   • m
    mansour.yahyaei ۱ آبان ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    فصل ۴ رو لطفا بزارین با دوبله بی دوبله
   • u
    me ۱ مهر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    من خیلی دلم میخواد این سریالو دنبال کنم ولی دوبلش که یادم میاد میخوره تو ذوقم خواهشا تیم دوبلاژتون رو با نظارت بیشتری انتخاب کنین
   • m
    marmar700 ۲۹ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    دقیقا مثل سریال لاست که چندین سال پیش منو میخکوب خودش کرده بود عالیه
   • u
    علی جعفری فر ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    واقعا فیلم محشریه یکی از بهترین فیلم هایی بود که به عمرم دیدم دوبله هم بد نبود نقش جیم گنده واقعا داغون دوبله شده بود یا دهنش بسته بود این دوبلور خنگ حرف می زد البته بد هم نشده بود یه نفره کل سریالو به ژانر کمدی تغییر داده بود. راست می گین کاش فصل چهار هم داشت خیلی به این سریال وابسته شده بودم واقعا ارزش دیدن داره.
   • u
    u-6577937 ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خواهش میکنم اگه فصل 4داره بزارید عزیزان لایک کید
   • u
    شقایق ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    پس چرا فصل ۴ رو نمیزارین اخه منتظریم
   • u
    صبا ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    ووفففففففففف خیلییییییییییی باحالهههههههه
   • u
    امیر ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    عالی
   • u
    mbrad ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    یک شوال دارم این فیلم ترسناکه اگه اره لایک کنید و اگر نه ان لایک
   • s
    saegheee ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    کاش دو زبونه به قابلیت سایت اضافه بشه ! واقعا دوبله بعضی از فیلم ها افتضاحه!
   • u
    abbas1234 ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    ببخشید فصل چهارم با اون دوبله زیبا بازم میاد
   • u
    متین ۳۱ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    این سریال واقعا جذاب و باحاله من خیلی دوسش داشتم
   • u
    niloofar ۱۱ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    یه سوال این فصل چهار نداره ؟ به نظر من هنوز تموم نشده
   • u
    u_2057383 ۷ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    فیلم عالی بود خیلییییی عالی ولی ای كاش فصل 4 هم داشت خیلی سوالات در ذهنم هست كه شاید با فصل 4 به جوابشون میرسیدم حیف واقعا حیف اخه كدوم ادم عاقلی از یه همچین فیلم خوبی حمایت نمیكنه؟ باتشكر باز هم خوب بود كه تا اینجاشو دیدم
   • u
    Niloofar ۵ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    فیلم خییییییییییییییییلیقشنگی بود ولی دوبلش افتضاحه دهناشون بستس بعد دارن باهم حرف میزنن :|
   • u
    u_4752019 ۴ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    نگاهی به نظرییه زمین تخت!
   • u
    u_2667267 ۳ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سلام میشه فصل ۴ رو هم بزارین بی صبرانه منتظریم
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.