بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   همه
   همه
   اکشن
   تاریخی | مذهبی
   عاشقانه
   خانوادگی
   مستند
   کمدی
   انیمیشن
   فیلم تئاتر
   علمی تخیلی
   وحشت
   تاک شو
   فیلم کوتاه
   دوبله ترکی
   فقط HD
   مرتب‌سازی بر اساس
   زبان فیلم
   کشور سازنده

   اسلحه مرگبار Lethal Weapon

   17 سال به بالا
   IMDB 8/10
   کارگردان: Matt Miller
   %80
   118 رای ثبت شده
   این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید. لیست فیلم‌های نشان شده شما
   • فصل 1 قسمت 1 %81.4
    %81.4
    417 رای ثبت شده
    اسلحه مرگبار - فصل 1 قسمت 1

    مارتین ریگز مامور سابق نیروی دریایی بعد از مرگ همسر باردار و فرزندش برای شروعی دوباره به کار در پلیس لس آنجلس مشغول میشود و با راجر کاراگاهی که به تازگی حمله قلبی داشته همکار میشود . و با اینکه هر دو گذشته بدی داشته اند متوجه میشود این همکاری چیزی است که آنها برای زندگی بهتر نیاز داشته اند و ...

   • فصل 1 قسمت 2 %92.8
    %92.8
    108 رای ثبت شده
    اسلحه مرگبار - فصل 1 قسمت 2

    مارتین ریگز مامور سابق نیروی دریایی بعد از مرگ همسر باردار و فرزندش برای شروعی دوباره به کار در پلیس لس آنجلس مشغول میشود و با راجر کاراگاهی که به تازگی حمله قلبی داشته همکار میشود . و با اینکه هر دو گذشته بدی داشته اند متوجه میشود این همکاری چیزی است که آنها برای زندگی بهتر نیاز داشته اند و ...

   • فصل 1 قسمت 3 %94.2
    %94.2
    80 رای ثبت شده
    اسلحه مرگبار - فصل 1 قسمت 3

    مارتین ریگز مامور سابق نیروی دریایی بعد از مرگ همسر باردار و فرزندش برای شروعی دوباره به کار در پلیس لس آنجلس مشغول میشود و با راجر کاراگاهی که به تازگی حمله قلبی داشته همکار میشود . و با اینکه هر دو گذشته بدی داشته اند متوجه میشود این همکاری چیزی است که آنها برای زندگی بهتر نیاز داشته اند و ...

   • فصل 1 قسمت 4 %94
    %94
    71 رای ثبت شده
    اسلحه مرگبار - فصل 1 قسمت 4

    مارتین ریگز مامور سابق نیروی دریایی بعد از مرگ همسر باردار و فرزندش برای شروعی دوباره به کار در پلیس لس آنجلس مشغول میشود و با راجر کاراگاهی که به تازگی حمله قلبی داشته همکار میشود . و با اینکه هر دو گذشته بدی داشته اند متوجه میشود این همکاری چیزی است که آنها برای زندگی بهتر نیاز داشته اند و ...

   • فصل 1 قسمت 5 %90
    %90
    70 رای ثبت شده
    اسلحه مرگبار - فصل 1 قسمت 5

    مارتین ریگز مامور سابق نیروی دریایی بعد از مرگ همسر باردار و فرزندش برای شروعی دوباره به کار در پلیس لس آنجلس مشغول میشود و با راجر کاراگاهی که به تازگی حمله قلبی داشته همکار میشود . و با اینکه هر دو گذشته بدی داشته اند متوجه میشود این همکاری چیزی است که آنها برای زندگی بهتر نیاز داشته اند و ...

   • فصل 1 قسمت 6 %92
    %92
    67 رای ثبت شده
    اسلحه مرگبار - فصل 1 قسمت 6

    مارتین ریگز مامور سابق نیروی دریایی بعد از مرگ همسر باردار و فرزندش برای شروعی دوباره به کار در پلیس لس آنجلس مشغول میشود و با راجر کاراگاهی که به تازگی حمله قلبی داشته همکار میشود . و با اینکه هر دو گذشته بدی داشته اند متوجه میشود این همکاری چیزی است که آنها برای زندگی بهتر نیاز داشته اند و ...

   • فصل 1 قسمت 7 %91.8
    %91.8
    54 رای ثبت شده
    اسلحه مرگبار - فصل 1 قسمت 7

    مارتین ریگز مامور سابق نیروی دریایی بعد از مرگ همسر باردار و فرزندش برای شروعی دوباره به کار در پلیس لس آنجلس مشغول میشود و با راجر کاراگاهی که به تازگی حمله قلبی داشته همکار میشود . و با اینکه هر دو گذشته بدی داشته اند متوجه میشود این همکاری چیزی است که آنها برای زندگی بهتر نیاز داشته اند و ...

   • فصل 1 قسمت 8 %93.6
    %93.6
    53 رای ثبت شده
    اسلحه مرگبار - فصل 1 قسمت 8

    مارتین ریگز مامور سابق نیروی دریایی بعد از مرگ همسر باردار و فرزندش برای شروعی دوباره به کار در پلیس لس آنجلس مشغول میشود و با راجر کاراگاهی که به تازگی حمله قلبی داشته همکار میشود . و با اینکه هر دو گذشته بدی داشته اند متوجه میشود این همکاری چیزی است که آنها برای زندگی بهتر نیاز داشته اند و ...

   • فصل 1 قسمت 9 %92.6
    %92.6
    54 رای ثبت شده
    اسلحه مرگبار - فصل 1 قسمت 9

    مارتین ریگز مامور سابق نیروی دریایی بعد از مرگ همسر باردار و فرزندش برای شروعی دوباره به کار در پلیس لس آنجلس مشغول میشود و با راجر کاراگاهی که به تازگی حمله قلبی داشته همکار میشود . و با اینکه هر دو گذشته بدی داشته اند متوجه میشود این همکاری چیزی است که آنها برای زندگی بهتر نیاز داشته اند و ...

   • فصل 1 قسمت 10 %91.2
    %91.2
    48 رای ثبت شده
    اسلحه مرگبار - فصل 1 قسمت 10

    مارتین ریگز مامور سابق نیروی دریایی بعد از مرگ همسر باردار و فرزندش برای شروعی دوباره به کار در پلیس لس آنجلس مشغول میشود و با راجر کاراگاهی که به تازگی حمله قلبی داشته همکار میشود . و با اینکه هر دو گذشته بدی داشته اند متوجه میشود این همکاری چیزی است که آنها برای زندگی بهتر نیاز داشته اند و ...

   • فصل 1 قسمت 11 %94.4
    %94.4
    50 رای ثبت شده
    اسلحه مرگبار - فصل 1 قسمت 11

    مارتین ریگز مامور سابق نیروی دریایی بعد از مرگ همسر باردار و فرزندش برای شروعی دوباره به کار در پلیس لس آنجلس مشغول میشود و با راجر کاراگاهی که به تازگی حمله قلبی داشته همکار میشود . و با اینکه هر دو گذشته بدی داشته اند متوجه میشود این همکاری چیزی است که آنها برای زندگی بهتر نیاز داشته اند و ...

   • فصل 1 قسمت 12 %94
    %94
    43 رای ثبت شده
    اسلحه مرگبار - فصل 1 قسمت 12

    مارتین ریگز مامور سابق نیروی دریایی بعد از مرگ همسر باردار و فرزندش برای شروعی دوباره به کار در پلیس لس آنجلس مشغول میشود و با راجر کاراگاهی که به تازگی حمله قلبی داشته همکار میشود . و با اینکه هر دو گذشته بدی داشته اند متوجه میشود این همکاری چیزی است که آنها برای زندگی بهتر نیاز داشته اند و ...

   • فصل 1 قسمت 13 %94.4
    %94.4
    46 رای ثبت شده
    اسلحه مرگبار - فصل 1 قسمت 13

    مارتین ریگز مامور سابق نیروی دریایی بعد از مرگ همسر باردار و فرزندش برای شروعی دوباره به کار در پلیس لس آنجلس مشغول میشود و با راجر کاراگاهی که به تازگی حمله قلبی داشته همکار میشود . و با اینکه هر دو گذشته بدی داشته اند متوجه میشود این همکاری چیزی است که آنها برای زندگی بهتر نیاز داشته اند و ...

   • فصل 1 قسمت 14 %95.8
    %95.8
    43 رای ثبت شده
    اسلحه مرگبار - فصل 1 قسمت 14

    مارتین ریگز مامور سابق نیروی دریایی بعد از مرگ همسر باردار و فرزندش برای شروعی دوباره به کار در پلیس لس آنجلس مشغول میشود و با راجر کاراگاهی که به تازگی حمله قلبی داشته همکار میشود . و با اینکه هر دو گذشته بدی داشته اند متوجه میشود این همکاری چیزی است که آنها برای زندگی بهتر نیاز داشته اند و ...

   • فصل 1 قسمت 15 %94.6
    %94.6
    40 رای ثبت شده
    اسلحه مرگبار - فصل 1 قسمت 15

    مارتین ریگز مامور سابق نیروی دریایی بعد از مرگ همسر باردار و فرزندش برای شروعی دوباره به کار در پلیس لس آنجلس مشغول میشود و با راجر کاراگاهی که به تازگی حمله قلبی داشته همکار میشود . و با اینکه هر دو گذشته بدی داشته اند متوجه میشود این همکاری چیزی است که آنها برای زندگی بهتر نیاز داشته اند و ...

   • فصل 1 قسمت 16 %92.4
    %92.4
    34 رای ثبت شده
    اسلحه مرگبار - فصل 1 قسمت 16

    مارتین ریگز مامور سابق نیروی دریایی بعد از مرگ همسر باردار و فرزندش برای شروعی دوباره به کار در پلیس لس آنجلس مشغول میشود و با راجر کاراگاهی که به تازگی حمله قلبی داشته همکار میشود . و با اینکه هر دو گذشته بدی داشته اند متوجه میشود این همکاری چیزی است که آنها برای زندگی بهتر نیاز داشته اند و ...

   • فصل 1 قسمت 17 %96.2
    %96.2
    42 رای ثبت شده
    اسلحه مرگبار - فصل 1 قسمت 17

    مارتین ریگز مامور سابق نیروی دریایی بعد از مرگ همسر باردار و فرزندش برای شروعی دوباره به کار در پلیس لس آنجلس مشغول میشود و با راجر کاراگاهی که به تازگی حمله قلبی داشته همکار میشود . و با اینکه هر دو گذشته بدی داشته اند متوجه میشود این همکاری چیزی است که آنها برای زندگی بهتر نیاز داشته اند و ...

   • فصل 1 قسمت 18 %92
    %92
    102 رای ثبت شده
    اسلحه مرگبار - فصل 1 قسمت 18

    مارتین ریگز مامور سابق نیروی دریایی بعد از مرگ همسر باردار و فرزندش برای شروعی دوباره به کار در پلیس لس آنجلس مشغول میشود و با راجر کاراگاهی که به تازگی حمله قلبی داشته همکار میشود . و با اینکه هر دو گذشته بدی داشته اند متوجه میشود این همکاری چیزی است که آنها برای زندگی بهتر نیاز داشته اند و ...

   بازیگران فیلم اسلحه مرگبار

   سایر عوامل فیلم اسلحه مرگبار

   دیدگاه های فیلم اسلحه مرگبار

   • u
    5303227 ۶ آبان ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفا فصل سوم اىن سرىال بزارین
   • m
    MEHDI5091@yahoo.com ۲۲ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    ادامه سریال پی شد پس!!!!! به جاب اون سریال های بی سر و ته به این سریال های جذاب توجه کنید آپدیت کنید
   • u
    منصور اسلامی ۵ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سلام واقعا سریال فوق العاده ای بود و همینطور با زیر نویس های هماهنگی که برایش زحمت بسیاری را متحمل شده بودید که جای سپاس فراوانی را طلب می کند امیدوارم در آینده نزدیک شاهد قسمت های دیگری از این سریال دیدنی باشیم با تشکر فراوان و لطف طبیب بزرگ همراهتان باد
   • u
    u_3673173 ۹ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    فیلم کامل و زیرنویس راحت میشه دانلود کرد ... اصلا چرا باید فیلمی که از یکساعت تبدیل شده به 37 دقیقه رو دید که متوجه نشد چی به چیه ؟؟؟
   • u
    مهریار ۲ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    واقعا جای تعجب داره شما پس کارتون چیه اونجا چرا قسمتهای جدید رو اضافه نمیکنید ؟؟؟؟؟!!!!!
   • M
    میلاد و كامران ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    fasle2 ta ghesmate 22 omade.mishe bezarid????
   • s
    saeedetemadi ۲۶ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    بزارید دیگه . خیلی وقته آپدیت نشده
   • d
    اسماعیل ۱۸ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    ادامه رو چرا قرار نمیدین . این که دوبله نیست این همه طولش دادین
   • u
    u_4282778 ۱۷ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سرو ته فیلم و زدین اصلن معلوم نیس چی به چیه ))
   • u
    u_3749635 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    عالی
   • u
    u_3246815 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سریال خیلی خوبیه،اگر میشه لطفا فصل۲رو هم بزارین،یک ماه منتظرم تا فصل جدیدشو بزارین
   • u
    king tajik ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    قسمت ۱۹ رو لطفا بزارید.
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.