بستن
تاریخچه جستجو
   فیلتر
   همه
   همه
   اکشن
   تاریخی | مذهبی
   عاشقانه
   خانوادگی
   مستند
   کمدی
   انیمیشن
   فیلم تئاتر
   علمی تخیلی
   وحشت
   تاک شو
   فیلم کوتاه
   دوبله ترکی
   کنسرت
   فقط HD
   مرتب‌سازی بر اساس
   زبان فیلم
   کشور سازنده

   جسیکا جونز Jessica Jones

   13 سال به بالا
   IMDB 8/10
   کارگردان: Melissa Rosenberg
   %93
   109 رای ثبت شده
   این فیلم را به لیست فیلم های نشان شده اضافه کنید. لیست فیلم‌های نشان شده شما
   • فصل 1 قسمت 1 %84
    %84
    355 رای ثبت شده
    جسیکا جونز - فصل 1 قسمت 1

    این سریال براساس کاراکتر مرموز جسیکا جونز ساخته شده. ابرقهرمانی که بعد از اتفاقات تراژیکی که برایش اتفاق می افتد نجات دنیا را کنار گذاشته و به زندگی عادی میپردازد .حالا او یک آژانس کاراگاهی دارد که بیشتر به تحقیق در مورد انسانهایی با توانایی های خاص می پردازد. هدف اصلی او دیگر نجات دنیا نیست بلکه میخواهد خانه اش را حفظ کند و بتواند زندگی عادی داشته باشد...

   • فصل 1 قسمت 2 %91.2
    %91.2
    86 رای ثبت شده
    جسیکا جونز - فصل 1 قسمت 2

    این سریال براساس کاراکتر مرموز جسیکا جونز ساخته شده. ابرقهرمانی که بعد از اتفاقات تراژیکی که برایش اتفاق می افتد نجات دنیا را کنار گذاشته و به زندگی عادی میپردازد .حالا او یک آژانس کاراگاهی دارد که بیشتر به تحقیق در مورد انسانهایی با توانایی های خاص می پردازد. هدف اصلی او دیگر نجات دنیا نیست بلکه میخواهد خانه اش را حفظ کند و بتواند زندگی عادی داشته باشد...

   • فصل 1 قسمت 3 %93.4
    %93.4
    81 رای ثبت شده
    جسیکا جونز - فصل 1 قسمت 3

    این سریال براساس کاراکتر مرموز جسیکا جونز ساخته شده. ابرقهرمانی که بعد از اتفاقات تراژیکی که برایش اتفاق می افتد نجات دنیا را کنار گذاشته و به زندگی عادی میپردازد .حالا او یک آژانس کاراگاهی دارد که بیشتر به تحقیق در مورد انسانهایی با توانایی های خاص می پردازد. هدف اصلی او دیگر نجات دنیا نیست بلکه میخواهد خانه اش را حفظ کند و بتواند زندگی عادی داشته باشد...

   • فصل 1 قسمت 4 %92.4
    %92.4
    85 رای ثبت شده
    جسیکا جونز - فصل 1 قسمت 4

    این سریال براساس کاراکتر مرموز جسیکا جونز ساخته شده. ابرقهرمانی که بعد از اتفاقات تراژیکی که برایش اتفاق می افتد نجات دنیا را کنار گذاشته و به زندگی عادی میپردازد .حالا او یک آژانس کاراگاهی دارد که بیشتر به تحقیق در مورد انسانهایی با توانایی های خاص می پردازد. هدف اصلی او دیگر نجات دنیا نیست بلکه میخواهد خانه اش را حفظ کند و بتواند زندگی عادی داشته باشد...

   • فصل 1 قسمت 5 %92.8
    %92.8
    44 رای ثبت شده
    جسیکا جونز - فصل 1 قسمت 5

    این سریال براساس کاراکتر مرموز جسیکا جونز ساخته شده. ابرقهرمانی که بعد از اتفاقات تراژیکی که برایش اتفاق می افتد نجات دنیا را کنار گذاشته و به زندگی عادی میپردازد .حالا او یک آژانس کاراگاهی دارد که بیشتر به تحقیق در مورد انسانهایی با توانایی های خاص می پردازد. هدف اصلی او دیگر نجات دنیا نیست بلکه میخواهد خانه اش را حفظ کند و بتواند زندگی عادی داشته باشد...

   • فصل 1 قسمت 6 %97.4
    %97.4
    45 رای ثبت شده
    جسیکا جونز - فصل 1 قسمت 6

    این سریال براساس کاراکتر مرموز جسیکا جونز ساخته شده. ابرقهرمانی که بعد از اتفاقات تراژیکی که برایش اتفاق می افتد نجات دنیا را کنار گذاشته و به زندگی عادی میپردازد .حالا او یک آژانس کاراگاهی دارد که بیشتر به تحقیق در مورد انسانهایی با توانایی های خاص می پردازد. هدف اصلی او دیگر نجات دنیا نیست بلکه میخواهد خانه اش را حفظ کند و بتواند زندگی عادی داشته باشد...

   • فصل 1 قسمت 7 %93
    %93
    40 رای ثبت شده
    جسیکا جونز - فصل 1 قسمت 7

    این سریال براساس کاراکتر مرموز جسیکا جونز ساخته شده. ابرقهرمانی که بعد از اتفاقات تراژیکی که برایش اتفاق می افتد نجات دنیا را کنار گذاشته و به زندگی عادی میپردازد .حالا او یک آژانس کاراگاهی دارد که بیشتر به تحقیق در مورد انسانهایی با توانایی های خاص می پردازد. هدف اصلی او دیگر نجات دنیا نیست بلکه میخواهد خانه اش را حفظ کند و بتواند زندگی عادی داشته باشد...

   • فصل 1 قسمت 8 %97.8
    %97.8
    36 رای ثبت شده
    جسیکا جونز - فصل 1 قسمت 8

    این سریال براساس کاراکتر مرموز جسیکا جونز ساخته شده. ابرقهرمانی که بعد از اتفاقات تراژیکی که برایش اتفاق می افتد نجات دنیا را کنار گذاشته و به زندگی عادی میپردازد .حالا او یک آژانس کاراگاهی دارد که بیشتر به تحقیق در مورد انسانهایی با توانایی های خاص می پردازد. هدف اصلی او دیگر نجات دنیا نیست بلکه میخواهد خانه اش را حفظ کند و بتواند زندگی عادی داشته باشد...

   • فصل 1 قسمت 9 %93.2
    %93.2
    29 رای ثبت شده
    جسیکا جونز - فصل 1 قسمت 9

    این سریال براساس کاراکتر مرموز جسیکا جونز ساخته شده. ابرقهرمانی که بعد از اتفاقات تراژیکی که برایش اتفاق می افتد نجات دنیا را کنار گذاشته و به زندگی عادی میپردازد .حالا او یک آژانس کاراگاهی دارد که بیشتر به تحقیق در مورد انسانهایی با توانایی های خاص می پردازد. هدف اصلی او دیگر نجات دنیا نیست بلکه میخواهد خانه اش را حفظ کند و بتواند زندگی عادی داشته باشد...

   • فصل 1 قسمت 10 %93.8
    %93.8
    36 رای ثبت شده
    جسیکا جونز - فصل 1 قسمت 10

    این سریال براساس کاراکتر مرموز جسیکا جونز ساخته شده. ابرقهرمانی که بعد از اتفاقات تراژیکی که برایش اتفاق می افتد نجات دنیا را کنار گذاشته و به زندگی عادی میپردازد .حالا او یک آژانس کاراگاهی دارد که بیشتر به تحقیق در مورد انسانهایی با توانایی های خاص می پردازد. هدف اصلی او دیگر نجات دنیا نیست بلکه میخواهد خانه اش را حفظ کند و بتواند زندگی عادی داشته باشد...

   • فصل 1 قسمت 11 %95.8
    %95.8
    34 رای ثبت شده
    جسیکا جونز - فصل 1 قسمت 11

    این سریال براساس کاراکتر مرموز جسیکا جونز ساخته شده. ابرقهرمانی که بعد از اتفاقات تراژیکی که برایش اتفاق می افتد نجات دنیا را کنار گذاشته و به زندگی عادی میپردازد .حالا او یک آژانس کاراگاهی دارد که بیشتر به تحقیق در مورد انسانهایی با توانایی های خاص می پردازد. هدف اصلی او دیگر نجات دنیا نیست بلکه میخواهد خانه اش را حفظ کند و بتواند زندگی عادی داشته باشد...

   • فصل 1 قسمت 12 %95
    %95
    32 رای ثبت شده
    جسیکا جونز - فصل 1 قسمت 12

    این سریال براساس کاراکتر مرموز جسیکا جونز ساخته شده. ابرقهرمانی که بعد از اتفاقات تراژیکی که برایش اتفاق می افتد نجات دنیا را کنار گذاشته و به زندگی عادی میپردازد .حالا او یک آژانس کاراگاهی دارد که بیشتر به تحقیق در مورد انسانهایی با توانایی های خاص می پردازد. هدف اصلی او دیگر نجات دنیا نیست بلکه میخواهد خانه اش را حفظ کند و بتواند زندگی عادی داشته باشد...

   • فصل 1 قسمت 13 %94.8
    %94.8
    39 رای ثبت شده
    جسیکا جونز - فصل 1 قسمت 13

    این سریال براساس کاراکتر مرموز جسیکا جونز ساخته شده. ابرقهرمانی که بعد از اتفاقات تراژیکی که برایش اتفاق می افتد نجات دنیا را کنار گذاشته و به زندگی عادی میپردازد .حالا او یک آژانس کاراگاهی دارد که بیشتر به تحقیق در مورد انسانهایی با توانایی های خاص می پردازد. هدف اصلی او دیگر نجات دنیا نیست بلکه میخواهد خانه اش را حفظ کند و بتواند زندگی عادی داشته باشد...

   دیدگاه های فیلم جسیکا جونز

   • s
    محمدصالح مانگاری ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    آیا دوست ندارید دوبله بکنید من فیلما یو دیدم که نزدیک یک ساله اومده اما دوبله نشده 😡😡😡
   • u
    u_13051943 ۱۵ شهریور ۱۳۹۸
    _spoil :no__
    عاااالی بود.. مرسی که هستی ..!!
   • a
    سانسورچی ۱۷ آبان ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    واقعا سریال قشنگی هست و فانتزی و اصلا خسته کننده نیست خصوصا فصل اولش که جالب تره
   • f
    farcri ۸ مهر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    عالیه فقط فیلیمو سریالاش رو خیلی نامنظم میزاره ولی تو فیلم هایه سینمایی بروز کارش درسته
   • u
    مهرابی ۹ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    آقا خیییلی خوب بود من دوسش داشتم . کاش سریالارو تموم کنین هی نصفه نصفه میزترین ادم میمونه توش
   • u
    محمدحسین ۲ شهریور ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    چرا شیاطین داوینچی رو نمیزارید
   • u
    newsha ۲۳ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفا یك سریال رو تموم كنین بعد برین سراغ یكی دیگه! واقعا اینكاری كه میكنید مسخره ست
   • a
    ali_jahromi ۲ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    عالییییییییییییییییییییییییییییی بودددددددددددددد
   • u
    u_3534466 ۱ تیر ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    خیلی ممنون بخاطر فیلم اما لطفا بقیه ی فصل هارو هم زود آپلود کنید . خیلی وقته فصل دوم رو تموم کردم مطمئنمنه نتها من بلکه خیلی ها هم تموم کردند و منتظر قسمت های بعدی این سریال هستند لطفا سریع تر آپلود کنید
   • e
    فرزانه افتخاری ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سلام لطفا زودتر قسمت های جدید رو بذارید. خیلی خوب میشه زودتر تمام فصل 1و 2 رو بذارید. خواهشا زودتر
   • u
    سیمین بهرک ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    فصل دومش اومده بعد شما فصل اولو هنوز کامل نذاشتید
   • u
    محمد شارعی ۱۱ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفا فصل دوم و قرار بدین
   • u
    Sq ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    s02.s03chaharesham nazashtid felan nazashtid.
   • u
    u_4080650 ۷ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    کل قسمت ها کی میاد
   • u
    SKY ۶ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    ممنون که ادامه فیلمو دارید میذارید
   • u
    momo ۲ خرداد ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سلام خواهشششششششششششششش میکنم یه سریال رو تموم کنید بعد برید سراغ یکی دیگه من هر روز دوبار میام چک میکنم میبینم قسمت 5 رو نذاشتید
   • u
    مشتاق ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    بابت دوبله ممنون ... برای همین کنارتون هستم/// عجله یادتون نره
   • u
    u_3872178 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    لطفا ادامه سریال رو هم بزارین فصل دوش هم تموم شد
   • u
    u_4352946 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
    _spoil :no__
    سلام. ادامه فیلمو کی آپلود میکنین؟؟
   وب اپلیکیشن فیلیمو را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
   • برای نصب اپلیکیشن فیلیمو سایت فیلیمو را روی مرورگر سافاری باز کنید.
   • 1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
   • 2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to home screen" را انتخاب کنید.
   • 3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.
   باشه
   از نوار پایین مراحل را شروع کنید!
   بیش از 1800
   فیلم، سریال و انیمیشن از سینمای ایران و جهان
   برای استفاده از همه امکانات فیلیمو ابتدا باید وارد شوید.