بستن
تاریخچه جستجو

   ماجراهای چرا The Adventures of Chera

   75 % (368)
   کارگردان: علی زارع
   خانوادگی - کودک - محصول ایران - 1393

    • فصل 1 قسمت 1 %75
     %75 (528)

     مجموعه ماجراهای چرا به نویسندگی سارا روستاپور ، آزاده مویدی و فرد شیوا درویش و حول محور شخصیتی عروسکی به نام چرا می گردد. چرا در ماجراهای جدیدش این بار با خاله سارا و چند تا از دوستان دیگر همراه میشود ....

     دانلود فصل 1 قسمت 1
    • فصل 1 قسمت 2 %73.4
     %73.4 (257)

     مجموعه ماجراهای چرا به نویسندگی سارا روستاپور ، آزاده مویدی و فرد شیوا درویش و حول محور شخصیتی عروسکی به نام چرا می گردد. چرا در ماجراهای جدیدش این بار با خاله سارا و چند تا از دوستان دیگر همراه میشود ....

     دانلود فصل 1 قسمت 2
    • فصل 1 قسمت 3 %75
     %75 (213)

     مجموعه ماجراهای چرا به نویسندگی سارا روستاپور ، آزاده مویدی و فرد شیوا درویش و حول محور شخصیتی عروسکی به نام چرا می گردد. چرا در ماجراهای جدیدش این بار با خاله سارا و چند تا از دوستان دیگر همراه میشود ....

     دانلود فصل 1 قسمت 3
    • فصل 1 قسمت 4 %76.6
     %76.6 (166)

     مجموعه ماجراهای چرا به نویسندگی سارا روستاپور ، آزاده مویدی و فرد شیوا درویش و حول محور شخصیتی عروسکی به نام چرا می گردد. چرا در ماجراهای جدیدش این بار با خاله سارا و چند تا از دوستان دیگر همراه میشود ....

     دانلود فصل 1 قسمت 4
    • فصل 1 قسمت 5 %79.8
     %79.8 (154)

     مجموعه ماجراهای چرا به نویسندگی سارا روستاپور ، آزاده مویدی و فرد شیوا درویش و حول محور شخصیتی عروسکی به نام چرا می گردد. چرا در ماجراهای جدیدش این بار با خاله سارا و چند تا از دوستان دیگر همراه میشود ....

     دانلود فصل 1 قسمت 5
    • فصل 1 قسمت 6 %72.4
     %72.4 (123)

     مجموعه ماجراهای چرا به نویسندگی سارا روستاپور ، آزاده مویدی و فرد شیوا درویش و حول محور شخصیتی عروسکی به نام چرا می گردد. چرا در ماجراهای جدیدش این بار با خاله سارا و چند تا از دوستان دیگر همراه میشود ....

     دانلود فصل 1 قسمت 6
    • فصل 1 قسمت 7 %76.6
     %76.6 (115)

     مجموعه ماجراهای چرا به نویسندگی سارا روستاپور ، آزاده مویدی و فرد شیوا درویش و حول محور شخصیتی عروسکی به نام چرا می گردد. چرا در ماجراهای جدیدش این بار با خاله سارا و چند تا از دوستان دیگر همراه میشود ....

     دانلود فصل 1 قسمت 7
    • فصل 1 قسمت 8 %75.8
     %75.8 (163)

     مجموعه ماجراهای چرا به نویسندگی سارا روستاپور ، آزاده مویدی و فرد شیوا درویش و حول محور شخصیتی عروسکی به نام چرا می گردد. چرا در ماجراهای جدیدش این بار با خاله سارا و چند تا از دوستان دیگر همراه میشود ....

     دانلود فصل 1 قسمت 8
    • فصل 1 قسمت 9 %77.4
     %77.4 (103)

     مجموعه ماجراهای چرا به نویسندگی سارا روستاپور ، آزاده مویدی و فرد شیوا درویش و حول محور شخصیتی عروسکی به نام چرا می گردد. چرا در ماجراهای جدیدش این بار با خاله سارا و چند تا از دوستان دیگر همراه میشود ....

     دانلود فصل 1 قسمت 9
    • فصل 1 قسمت 10 %76
     %76 (308)

     مجموعه ماجراهای چرا به نویسندگی سارا روستاپور ، آزاده مویدی و فرد شیوا درویش و حول محور شخصیتی عروسکی به نام چرا می گردد. چرا در ماجراهای جدیدش این بار با خاله سارا و چند تا از دوستان دیگر همراه میشود ....

     دانلود فصل 1 قسمت 10

   سایر عوامل فیلم ماجراهای چرا

   دیدگاه‌های ماجراهای چرا

   • u
    ۲۰ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    یادش بخیر

   • u
    ۱۰ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالهههههههه

   • u
    ۱ آذر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    یادش بخیر

   • u
    ۲۲ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خیلی عالی بود

   • u
    mona ۲۰ آبان ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوب

   • u
    ۲۷ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۲ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۶ تیر ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    خوب

   • b
    ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • n
    ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی عالی عالی

   • u
    ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عا للللللللللللللللللللللللللللللی

   • u
    ۴ فروردین ۱۳۹۹
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    ۲۲ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    عالی

   • u
    مسعود ۷ اسفند ۱۳۹۸
    _spoil :no__

    خیلی عالی