بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های سعید پورصمیمی

   کلمبوس (مخصوص ناشنوایان)
   65%
   4.0/10

   کمدی - خانوادگی

   1397 - ایران

   کلمبوس
   76%
   4.0/10

   کمدی - خانوادگی

   1397 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   شاید عشق نبود
   60%

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   برگ جان
   80%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   نرگس مست
   75%

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   در سکوت
   82%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   جان به حراج
   79%

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   یه حبه قند
   93%
   7.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1390 - ایران - زیرنویس دارد

   معادله
   89%
   4.2/10

   کمدی - عاشقانه

   1382 - ایران

   نسل سوخته
   70%
   6.3/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1378 - ایران

   عروس آتش
   95%
   7.0/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1378 - ایران

   ایران سرای من است
   80%
   7.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1377 - ایران

   سرزمین خورشید
   87%

   اکشن - جنگی

   1375 - ایران

   تا غروب
   89%

   خانوادگی - اجتماعی

   1367 - ایران