بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های سعید چنگیزیان

   زخم کاری
   90%
   6.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1400 - ایران

   به همراه نسخه نابینایان

   زخم کاری (مخصوص نابینایان)
   84%

   خانوادگی - اجتماعی

   1400 - ایران

   پیله آهنی
   72%

   اکشن - پلیسی معمایی

   1398 - ایران

   جمشیدیه
   85%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   گرگ بازی
   61%
   4.9/10

   وحشت - هیجان انگیز

   1396 - ایران

   سارا و آیدا
   83%
   4.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   آندرانیک
   79%

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   شکستن همزمان بیست استخوان
   86%
   6.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   گیلدا
   52%
   3.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   کلمه سکوت کلمه
   67%

   فیلم تئاتر

   1394 - ایران

   نقش نگار
   86%
   5.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   شایعات
   91%

   فیلم تئاتر - کمدی

   1392 - ایران

   ایوانف
   82%

   فیلم تئاتر

   1390 - ایران

   رویای نیمه شب پاییز
   83%

   فیلم تئاتر

   1387 - ایران