بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های نیما جاویدی

   سرخ پوست (مخصوص ناشنوایان)
   91%
   7.5/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران

   سرخ پوست
   95%
   7.5/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   سرخ پوست (مخصوص نابینایان)
   91%
   7.5/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1398 - ایران

   سرخ پوست (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   95%
   7.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   خورشید
   92%
   7.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران