بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های مهرداد صدیقیان

   تا ابد
   45%

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ایده اصلی
   92%

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   طلا (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   86%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   طلا
   86%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   سونامی
   89%
   5.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   سمفونی نهم
   80%
   5.4/10

   کمدی - خانوادگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   ماه عسل
   80%

   فیلم کوتاه

   1395 - ایران

   ماجرای نیمروز (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   95%
   6.8/10

   اکشن - ماجراجویی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   شماره 17 سهیلا
   71%
   5.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   ماجرای نیمروز 1
   94%
   6.8/10

   اکشن - ماجراجویی

   1395 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   اروند
   92%

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران

   مادر قلب اتمی
   51%

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران

   ناخواسته
   85%
   5.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   درخت بلوط
   71%

   فیلم تئاتر

   1391 - ایران

   نقطه
   62%

   فیلم کوتاه

   1390 - ایران

   حیران
   92%
   6.7/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1387 - ایران

   موج سوم
   77%

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران

   دیوار
   94%
   5.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1386 - ایران

   کنعان
   87%
   6.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1386 - ایران - زیرنویس دارد

   عصر جمعه (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   81%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1384 - ایران - زیرنویس دارد

   عصر جمعه
   85%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1384 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان