بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های مهراوه شریفی نیا

   دل
   77%
   2.2/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   دل (مخصوص ناشنوایان)
   75%
   2.2/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1398 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   گورکن
   71%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   دل (مخصوص نابینایان)
   76%
   2.2/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1398 - ایران

   پرسه در حوالی من
   69%
   5.6/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1396 - ایران

   درخونگاه (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   89%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   درخونگاه (مخصوص ناشنوایان)
   89%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   درخونگاه
   90%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   قلب یخی
   85%

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران

   اخراجی ها 2
   94%
   3.0/10

   کمدی - اکشن

   1388 - ایران

   عروس زندان
   82%

   خانوادگی - اجتماعی

   1386 - ایران

   اگر باران ببارد
   75%

   عاشقانه - خانوادگی

   1386 - ایران

   زیر پوست شهر
   94%
   7.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران - زیرنویس دارد

   دزد عروسک ها
   90%
   6.3/10

   خانوادگی - کودک

   1368 - ایران