بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های لیلی رشیدی

   مردم معمولی
   76%

   کمدی - خانوادگی

   1399 - ایران

   جاده قدیم
   88%
   4.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   جاده قدیم - پشت صحنه
   90%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   جاده قدیم (مخصوص ناشنوایان)
   85%
   4.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   عرق سرد (مخصوص ناشنوایان)
   88%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   عرق سرد
   93%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   اسم
   90%

   فیلم تئاتر - خانوادگی

   1394 - ایران

   دایره داوود
   87%

   مستند - بیوگرافی

   1394 - ایران

   دکلره
   76%

   فیلم تئاتر

   1391 - ایران

   مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش
   58%

   فیلم تئاتر - خانوادگی

   1388 - ایران

   هملت شازده کوچولوی دانمارک
   73%

   فیلم تئاتر

   1386 - ایران