بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های علیرضا زرین دست

   خون شد
   65%
   4.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   خون شد
   مشت آخر
   85%

   کمدی - اکشن

   1397 - ایران

   مشت آخر
   سرو زیر آب
   93%
   5.8/10

   اکشن - جنگی

   1397 - ایران

   سرو زیر آب
   تیغ و ترمه
   71%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   تیغ و ترمه
   جشن دلتنگی
   82%
   5.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   جشن دلتنگی
   خانه کاغذی
   78%
   5.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   خانه کاغذی
   مزار شریف
   91%
   5.1/10

   اکشن - جنگی

   1393 - ایران

   مزار شریف
   متروپل
   65%
   3.4/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1393 - ایران

   متروپل
   یکی از ما دو نفر
   90%
   4.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران

   یکی از ما دو نفر
   سوپر استار
   94%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران

   سوپر استار
   مجنون لیلی
   86%
   4.2/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1386 - ایران

   مجنون لیلی
   تسویه حساب
   91%
   3.9/10

   کمدی - خانوادگی

   1386 - ایران

   تسویه حساب
   بی پولی
   90%
   6.4/10

   کمدی - خانوادگی

   1386 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   بی پولی
   فرزند خاک
   83%
   6.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1386 - ایران

   فرزند خاک
   آتش بس 1
   96%
   5.2/10

   خانوادگی - کمدی

   1385 - ایران - زیرنویس دارد

   آتش بس 1
   سنگ، کاغذ، قیچی
   84%
   3.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1385 - ایران

   سنگ، کاغذ، قیچی
   صحنه جرم ورود ممنوع
   75%
   5.3/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1384 - ایران

   صحنه جرم ورود ممنوع
   حکم
   81%
   5.0/10

   اکشن - گانگستری

   1383 - ایران - زیرنویس دارد

   حکم
   ملاقات با طوطی
   74%
   3.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1382 - ایران

   ملاقات با طوطی
   الهه زیگورات
   75%

   خانوادگی - اجتماعی

   1382 - ایران

   الهه زیگورات
   واکنش پنجم
   94%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1381 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   واکنش پنجم
   رقص شیطان
   83%

   اکشن - هیجان انگیز

   1379 - ایران

   رقص شیطان
   ساحره
   89%
   5.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1376 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ساحره
   نابخشوده
   90%
   4.2/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1375 - ایران

   نابخشوده
   پاک باخته
   94%
   5.7/10

   کمدی - خانوادگی

   1374 - ایران - زیرنویس دارد

   پاک باخته
   پاک باخته - پشت صحنه
   95%
   5.7/10

   کمدی - خانوادگی

   1373 - ایران

   پاک باخته - پشت صحنه
   تحفه هند
   91%
   4.5/10

   کمدی - خانوادگی

   1373 - ایران

   تحفه هند
   قافله
   90%
   5.4/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1371 - ایران

   قافله
   دو فیلم با یک بلیط
   79%
   4.8/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1369 - ایران - زیرنویس دارد

   دو فیلم با یک بلیط
   مشت
   87%

   اکشن - هیجان انگیز

   1363 - ایران

   مشت
   نقطه ضعف
   84%
   7.0/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1362 - ایران

   نقطه ضعف