بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های علی مصفا

   میدان سرخ
   78%

   اکشن - هیجان انگیز

   1399 - ایران

   مسخره باز
   68%
   6.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   جهان با من برقص
   89%
   6.6/10

   خانوادگی - کمدی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   جهان با من برقص (مخصوص ناشنوایان)
   86%
   6.6/10

   خانوادگی - کمدی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   جهان با من برقص (مخصوص نابینایان)
   79%

   خانوادگی - کمدی

   1397 - ایران

   مردی بدون سایه
   74%
   4.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   مسخره باز (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   69%
   6.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   گرگ بازی
   61%
   4.9/10

   وحشت - هیجان انگیز

   1396 - ایران

   روزهای نارنجی
   82%
   5.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   درساژ
   67%
   5.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   درساژ (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   68%
   5.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   سال دوم دانشکده من
   81%

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   حکایت دریا
   67%
   4.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   حکایت دریا (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   78%
   4.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   خانه ای در خیابان چهل و یکم
   84%
   5.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   در دنیای تو ساعت چند است
   85%
   7.1/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   دوئت
   47%
   7.1/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   در دنیای تو ساعت چند است (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   83%
   7.1/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   چاقی
   75%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران

   پله آخر
   83%

   خانوادگی - عاشقانه

   1390 - ایران - زیرنویس دارد

   چه کسی امیر را کشت
   73%
   5.7/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1384 - ایران

   سیمای زنی در دوردست
   68%

   عاشقانه - خانوادگی

   1382 - ایران

   پارتی
   86%
   5.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران - زیرنویس دارد

   داستان های جزیره
   71%
   5.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1377 - ایران

   همه دختران من
   91%
   5.8/10

   کمدی - خانوادگی

   1372 - ایران

   امید
   73%
   6.9/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1370 - ایران