بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های عباس کیارستمی

   راه کوروساوا
   92%
   7.1/10

   مستند - بیوگرافی

   2011 - فرانسه - ژاپن - زیرنویس دارد

   امتحان نهایی
   59%
   4.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران

   وقت خوب مصائب
   93%

   مستند - بیوگرافی

   1384 - ایران

   داشتن یا نداشتن
   85%

   مستند - پژوهشی

   1378 - ایران

   بید و باد
   83%
   7.6/10

   خانوادگی - کودک

   1377 - ایران