بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های گلاره عباسی

   نفس (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   92%
   7.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   نفس
   95%
   7.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   شهرزاد
   83%
   8.1/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   شهرزاد (مخصوص ناشنوایان)
   86%
   7.9/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1394 - ایران

   شهرزاد (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   82%
   8.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   شیار 143
   96%
   7.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران - زیرنویس دارد

   اشیا از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیکترند
   72%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1391 - ایران

   متولدین ایدز
   74%

   خانوادگی - اجتماعی

   1390 - ایران

   یک گزارش واقعی
   81%

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران

   فراموشی
   78%

   خانوادگی - عاشقانه

   1387 - ایران