بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های گلاره عباسی

   دراکولا
   87%

   کمدی - خانوادگی

   1399 - ایران

   نفس (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   92%
   7.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   نفس
   95%
   7.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   شهرزاد
   84%
   8.1/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   شهرزاد (مخصوص ناشنوایان)
   86%
   7.7/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1394 - ایران

   شهرزاد (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   87%
   8.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران

   شیار 143
   96%
   7.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   اشیا از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیکترند
   73%
   5.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1391 - ایران

   یک گزارش واقعی
   80%

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران