بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های ژاله صامتی

   تگزاس 2
   94%
   4.1/10

   کمدی - خانوادگی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   پسرکشی
   74%

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   تگزاس 2 (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   89%
   4.1/10

   کمدی - خانوادگی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   تگزاس 2 (مخصوص ناشنوایان)
   91%
   4.1/10

   کمدی - خانوادگی

   1398 - ایران

   حمال طلا
   71%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   در وجه حامل
   78%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   درخونگاه (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   88%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   درخونگاه (مخصوص ناشنوایان)
   89%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   درخونگاه
   90%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   ایستگاه اتمسفر
   88%
   5.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   دراکولا
   65%
   3.6/10

   کمدی - خانوادگی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   دراکولا (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   66%
   3.6/10

   کمدی - خانوادگی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   آخرین بار کی سحر را دیدی؟
   91%
   5.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران

   عصر یخبندان
   94%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران - زیرنویس دارد

   ضد گلوله
   92%
   5.3/10

   کمدی - خانوادگی

   1390 - ایران - زیرنویس دارد

   حیران
   91%
   6.7/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1387 - ایران

   گیلانه
   91%
   6.7/10

   اکشن - جنگی

   1383 - ایران

   آخرین نبرد
   85%

   اکشن - جنگی

   1376 - ایران