بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های پیمان یزدانیان

   متری شیش و نیم (مخصوص نابینایان)
   95%
   7.9/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1398 - ایران

   به دنیا آمدن
   84%
   5.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   هزارتو
   72%
   4.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   متری شیش و نیم ( مخصوص ناشنوایان )
   96%
   7.9/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1397 - ایران

   توران خانم
   98%

   مستند - بیوگرافی

   1397 - ایران

   متری شیش و نیم
   97%
   7.9/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   متری شیش و نیم (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   94%
   7.9/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   بدون تاریخ بدون امضا (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   93%
   7.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   کار کثیف
   82%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   بدون تاریخ بدون امضا
   93%
   7.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   بدون تاریخ بدون امضا ( پشت صحنه)
   94%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   بنفشه آفریقایی
   88%
   5.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   به همراه نسخه نابینایان

   سارا و آیدا
   83%
   4.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   بنفشه آفریقایی (مخصوص نابینایان)
   81%
   5.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   فشار خون
   76%

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   خوک
   65%
   6.1/10

   کمدی - خانوادگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   شاعران زندگی
   95%
   7.5/10

   مستند - بیوگرافی

   1395 - ایران

   حکایت دریا
   67%
   5.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   حکایت دریا (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   77%
   5.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   دوئت
   47%
   7.1/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   روزگاری عشق و خیانت
   80%

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   طبقه هساث
   83%
   5.6/10

   کمدی - خانوادگی

   1392 - ایران - زیرنویس دارد

   چهارشنبه سوری
   89%
   7.7/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1384 - ایران - زیرنویس دارد

   یک شب
   71%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1383 - ایران

   سربازهای جمعه
   81%
   4.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1382 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   سیمای زنی در دوردست
   68%

   عاشقانه - خانوادگی

   1382 - ایران

   فرش باد
   89%
   6.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1381 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   شبهای روشن
   93%
   7.7/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1381 - ایران - زیرنویس دارد

   آب و آتش
   86%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران

   لاک پشت
   88%
   5.3/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1375 - ایران