بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های پرویز شهبازی

   طلا (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   85%
   5.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   طلا
   86%
   5.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   سال دوم دانشکده من
   80%

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   خانه دختر
   75%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   مالاریا
   71%
   5.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران

   دربند
   89%
   6.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1391 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   هرچی خدا بخواد
   87%

   خانوادگی - کمدی

   1389 - ایران

   نجوا
   83%
   7.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1385 - ایران

   به آهستگی
   77%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1384 - ایران

   نفس عمیق
   82%
   7.5/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1382 - ایران - زیرنویس دارد