بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های نغمه ثمینی

   مهمانخانه ماه نو
   69%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   مهمانخانه ماه نو (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   77%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   شهرزاد
   84%
   8.1/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   شهرزاد (مخصوص ناشنوایان)
   86%
   7.7/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1394 - ایران

   شهرزاد (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   87%
   8.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران

   شکلک
   94%

   1393 - ایران

   اینجا کجاست؟
   89%

   فیلم تئاتر

   1392 - ایران

   شهر بدون آسمان
   73%

   فیلم تئاتر

   1389 - ایران

   خانه
   84%

   فیلم تئاتر - خانوادگی

   1388 - ایران

   رویای نیمه شب پاییز
   83%

   فیلم تئاتر

   1387 - ایران

   مرگ و شاعر
   65%

   فیلم تئاتر

   1387 - ایران

   خون بازی
   82%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1385 - ایران