بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های مینا جعفرزاده

   ترمینال غرب
   62%

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   خوک
   65%
   6.1/10

   کمدی - خانوادگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   این زن حقش را می خواهد
   87%
   5.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   عروس و ملوس
   74%

   کمدی - خانوادگی

   1392 - ایران

   جان به حراج
   78%

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   اشک و سکوت
   58%

   خانوادگی - اجتماعی

   1390 - ایران

   رنگ انتظار
   72%

   تاریخی

   1390 - ایران

   کیفر
   89%
   6.0/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1388 - ایران

   اخراجی ها 2
   94%
   2.9/10

   کمدی - اکشن

   1388 - ایران

   دلداده
   94%
   3.7/10

   کمدی - خانوادگی

   1387 - ایران

   اخراجی ها 1
   96%
   4.5/10

   کمدی - اکشن

   1386 - ایران

   خدا نزدیک است
   91%

   1385 - ایران