بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های مهرداد فخیمی

   چه کسی امیر را کشت
   73%
   5.8/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1384 - ایران

   روانی
   78%
   4.7/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1376 - ایران

   مسافران
   86%
   7.5/10

   اکشن - ماجراجویی

   1370 - ایران

   تا غروب
   84%

   خانوادگی - اجتماعی

   1367 - ایران

   پرنده کوچک خوشبختی
   89%
   6.5/10

   خانوادگی - کودک

   1366 - ایران

   جعفر خان از فرنگ برگشته
   80%
   5.8/10

   کمدی - خانوادگی

   1366 - ایران

   ماموریت
   84%
   6.1/10

   کمدی - خانوادگی

   1365 - ایران

   تیغ و ابریشم
   77%
   6.0/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1364 - ایران - زیرنویس دارد