بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های مهدی پاکدل

   جیران
   به زودی
   93%

   عاشقانه - خانوادگی

   1400 - ایران

   هم گناه (مخصوص ناشنوایان)
   87%
   6.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   هم گناه
   92%
   6.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   هم گناه (مخصوص نابینایان)
   79%
   6.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   تنگه ابوقریب
   94%
   6.5/10

   اکشن - جنگی

   1396 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   خانه کاغذی
   78%
   5.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   ماجرای نیمروز (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   95%
   6.8/10

   اکشن - ماجراجویی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   ماجرای نیمروز 1
   94%
   6.8/10

   اکشن - ماجراجویی

   1395 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   افسون معبد سوخته
   84%

   فیلم تئاتر - خانوادگی

   1395 - ایران

   نرگس مست
   75%

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   گاهی
   72%
   5.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   جنایت و مکافات
   85%

   فیلم تئاتر

   1394 - ایران

   پرواز در دایره حضور
   89%

   مستند - بیوگرافی

   1393 - ایران

   شاهزاده روم
   85%

   انیمیشن - ماجراجویی

   1393 - ایران

   تمشک
   84%
   5.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   آزادراه
   74%
   5.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران

   دایره زنگی
   91%
   6.9/10

   خانوادگی - کمدی

   1386 - ایران - زیرنویس دارد

   ماجراهای اینترنتی
   86%
   4.4/10

   کمدی - خانوادگی

   1383 - ایران

   ماهی ها عاشق می شوند
   92%
   6.9/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1383 - ایران - زیرنویس دارد

   آبی
   87%
   4.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران - زیرنویس دارد