بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های منوچهر حامدی

   قانون
   86%

   اکشن - هیجان انگیز

   1374 - ایران

   هدف
   83%

   خانوادگی - اجتماعی

   1373 - ایران

   عروسی خون
   86%

   خانوادگی - اجتماعی

   1373 - ایران

   رویای نیمه شب تابستان
   82%
   6.7/10

   خانوادگی - کودک

   1372 - ایران

   قافله
   89%
   5.2/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1371 - ایران

   مرد ناتمام
   87%
   5.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1371 - ایران

   شکوه بازگشت
   73%

   خانوادگی - اجتماعی

   1371 - ایران

   تماس شیطانی
   76%
   5.1/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1371 - ایران

   شانس زندگی
   83%

   اکشن - هیجان انگیز

   1370 - ایران

   آواز تهران
   86%
   4.9/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1370 - ایران

   ردپای گرگ
   81%
   5.4/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1370 - ایران

   زرد قناری
   90%
   5.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1367 - ایران

   تفنگ شکسته
   85%

   اکشن - هیجان انگیز

   1364 - ایران

   راه دوم
   75%
   7.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1363 - ایران

   مشت
   87%

   اکشن - هیجان انگیز

   1363 - ایران