بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

   مانکن های قلعه حسن خان
   71%

   مستند - اجتماعی

   1395 - ایران

   یک موسیقی دان در دربار قاجار
   86%

   مستند - پژوهشی

   1394 - ایران

   ما همه سربازیم
   77%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1393 - ایران

   جنگ ششم
   89%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1393 - ایران

   سبز، سپید، سرخ
   71%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1393 - ایران

   گرمابان
   86%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1391 - ایران

   ثانیه های سربی
   79%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1391 - ایران

   شناسنامه
   68%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1391 - ایران

   گیرنده
   72%
   4.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1390 - ایران

   مردی که زیاد می دانست
   90%

   مستند - بیوگرافی

   1390 - ایران

   فیلسوف گفتگو
   90%

   مستند - بیوگرافی

   1390 - ایران

   پیدای ناپیدا
   85%

   مستند - بیوگرافی

   1389 - ایران

   بی مکان، بی زمان
   73%

   مستند - بیوگرافی

   1389 - ایران

   سر بر شانه آسمان
   69%

   مستند - پژوهشی

   1389 - ایران

   ده کیلومتر دورتر
   76%

   مستند - پژوهشی

   1388 - ایران

   دربند
   65%

   مستند - پژوهشی

   1385 - ایران

   سرزمین گمشده
   80%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1385 - ایران

   کسی که مثل هیچکس نیست
   75%

   مستند

   1385 - ایران

   او یک مزاحم بود
   78%

   مستند - پژوهشی

   1385 - ایران

   گیسوی آشفته من
   86%

   مستند - پژوهشی

   1384 - ایران

   آوای دره گلیج
   70%

   مستند - بیوگرافی

   1382 - ایران

   در سودای استخوان
   75%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1381 - ایران

   دوز
   83%

   مستند - حیات وحش

   1380 - ایران