بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های مجید انتظامی

   راه رفتن روی سیم
   68%
   4.4/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1395 - ایران

   پی 22
   88%

   اکشن - جنگی

   1393 - ایران

   طبل بزرگ زیر پای چپ
   75%

   تاریخی

   1383 - ایران

   دوئل
   93%
   6.4/10

   اکشن - جنگی

   1382 - ایران

   من ترانه 15 سال دارم
   95%
   7.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1380 - ایران - زیرنویس دارد

   آژانس شیشه ای
   96%
   7.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1376 - ایران - زیرنویس دارد

   مرد آفتابی
   94%

   خانوادگی - کمدی

   1374 - ایران

   بوی پیراهن یوسف
   93%
   6.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1374 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   آرزوی بزرگ
   78%

   خانوادگی - اجتماعی

   1373 - ایران

   بازمانده
   93%
   7.3/10

   تاریخی

   1373 - ایران

   حمله به اچ 3
   96%
   6.7/10

   اکشن - جنگی

   1373 - ایران

   ضربه آخر
   88%

   خانوادگی - اجتماعی

   1372 - ایران

   مرد ناتمام
   87%
   5.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1371 - ایران

   طعمه
   83%
   4.2/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1371 - ایران

   سوء ظن
   83%

   اکشن - ماجراجویی

   1371 - ایران

   ناصرالدین شاه آکتور سینما
   87%
   7.3/10

   خانوادگی - کمدی

   1370 - ایران - زیرنویس دارد

   دریا برای تو
   82%

   فیلم کوتاه - داستانی

   1369 - ایران

   چشم شیشه ای
   85%

   اکشن - جنگی

   1369 - ایران

   شب بیست و نهم
   91%
   6.4/10

   وحشت - علمی تخیلی

   1368 - ایران - زیرنویس دارد

   گذرگاه
   90%

   اکشن - جنگی

   1365 - ایران

   گردباد
   89%
   3.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1364 - ایران