بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های مجید انتظامی

   راه رفتن روی سیم
   67%
   4.5/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1395 - ایران

   پی 22
   87%

   اکشن - جنگی

   1393 - ایران

   طبل بزرگ زیر پای چپ
   76%

   تاریخی

   1383 - ایران

   دوئل
   90%
   6.4/10

   اکشن - جنگی

   1382 - ایران

   من ترانه 15 سال دارم
   95%
   7.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1380 - ایران - زیرنویس دارد

   آژانس شیشه ای
   96%
   7.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1376 - ایران - زیرنویس دارد

   نون و گلدون
   75%
   7.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1374 - ایران

   مرد آفتابی
   94%

   خانوادگی - کمدی

   1374 - ایران

   بوی پیراهن یوسف
   93%
   6.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1374 - ایران - زیرنویس دارد

   آرزوی بزرگ
   77%

   خانوادگی - اجتماعی

   1373 - ایران

   بازمانده
   92%
   7.2/10

   تاریخی

   1373 - ایران

   دل و دشنه
   82%
   6.9/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1373 - ایران

   حمله به اچ 3
   96%
   6.9/10

   اکشن - جنگی

   1373 - ایران

   ضربه آخر
   89%

   خانوادگی - اجتماعی

   1372 - ایران

   مرد ناتمام
   87%
   5.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1371 - ایران

   طعمه
   82%
   4.2/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1371 - ایران

   سوء ظن
   82%

   اکشن - ماجراجویی

   1371 - ایران

   ناصرالدین شاه آکتور سینما
   87%
   7.4/10

   خانوادگی - کمدی

   1370 - ایران

   تبعیدی ها
   89%
   4.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1370 - ایران

   دریا برای تو
   83%

   فیلم کوتاه - داستانی

   1369 - ایران

   آتش پنهان
   76%
   4.1/10

   اکشن - جنگی

   1369 - ایران

   ابلیس
   73%

   اکشن - هیجان انگیز

   1369 - ایران

   چشم شیشه ای
   86%

   اکشن - جنگی

   1369 - ایران

   در آرزوی ازدواج
   84%

   خانوادگی - اجتماعی

   1369 - ایران

   شب بیست و نهم
   91%
   6.5/10

   وحشت - علمی تخیلی

   1368 - ایران

   زرد قناری
   89%
   5.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1367 - ایران

   دبیرستان
   87%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1365 - ایران

   گذرگاه
   89%

   اکشن - جنگی

   1365 - ایران

   ماموریت
   83%
   6.1/10

   کمدی - خانوادگی

   1365 - ایران

   گردباد
   89%
   4.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1364 - ایران

   تفنگ شکسته
   86%

   اکشن - هیجان انگیز

   1364 - ایران

   سناتور
   88%
   5.0/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1362 - ایران

   در محاصره
   80%

   اکشن - ماجراجویی

   1360 - ایران