بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های فرید مصطفوی

   کفش هایم کو
   92%
   5.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   کفش هایم کو (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   91%
   5.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   خون بازی
   81%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1385 - ایران

   تقاطع
   90%
   5.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1384 - ایران

   عصر جمعه (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   76%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1384 - ایران - زیرنویس دارد

   عصر جمعه
   85%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1384 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   گیلانه
   91%
   6.7/10

   اکشن - جنگی

   1383 - ایران

   زیر پوست شهر
   94%
   7.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران - زیرنویس دارد

   رویای نیمه شب تابستان
   82%
   6.6/10

   خانوادگی - کودک

   1372 - ایران

   پول خارجی
   82%
   5.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1368 - ایران

   روز باشکوه
   83%
   5.2/10

   خانوادگی - کمدی

   1367 - ایران - زیرنویس دارد