بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های فرید سجادی حسینی

   می خواهم زنده بمانم
   91%

   عاشقانه - خانوادگی

   1399 - ایران

   به همراه نسخه نابینایان

   می خواهم زنده بمانم (مخصوص نابینایان)
   78%

   عاشقانه - خانوادگی

   1399 - ایران

   شبی که ماه کامل شد
   94%
   6.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   به همراه نسخه نابینایان

   شبی که ماه کامل شد (مخصوص ناشنوایان)
   90%
   6.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   شبی که ماه کامل شد (مخصوص نابینایان)
   88%
   6.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران

   شبی که ماه کامل شد (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   74%
   6.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   مغزهای کوچک زنگ زده
   92%
   7.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   مغزهای کوچک زنگ زده - پشت صحنه
   94%

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   ایتالیا ایتالیا
   73%
   5.4/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1396 - ایران

   شاه کش
   61%
   3.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   لونه زنبور
   90%
   4.7/10

   کمدی - خانوادگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   لونه زنبور (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   90%
   4.7/10

   کمدی - خانوادگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   مغزهای کوچک زنگ زده ( مخصوص ناشنوایان )
   95%
   7.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   آذر
   76%
   4.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   فروشنده
   88%
   7.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   فروشنده (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   89%
   7.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   شب بیرون
   56%
   4.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران

   خط آتش
   90%
   4.0/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1373 - ایران