بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های فریدون شیردل

   اژدر
   62%

   کمدی - خانوادگی

   1397 - ایران

   رفقای خوب
   81%

   1394 - ایران

   سنگ اول
   87%

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران

   آینه های غبار گرفته
   61%

   مستند - سیاسی تاریخی

   1391 - ایران

   روییدن در باد
   76%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1390 - ایران

   رقص با دوربین
   85%

   مستند - بیوگرافی

   1385 - ایران

   درکه
   70%

   مستند

   1385 - ایران

   آرزوهای زمین
   88%
   6.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1380 - ایران