بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های فریدون جیرانی

   نهنگ آبی
   89%

   عاشقانه - خانوادگی

   1397 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   آشفته گی
   59%
   3.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   آشفته گی (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   57%
   3.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   نهنگ آبی ( مخصوص ناشنوایان )
   80%

   عاشقانه - خانوادگی

   1397 - ایران

   خفه گی (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   72%
   5.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   خفه گی
   75%
   5.4/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   خواب زده ها
   76%
   3.4/10

   1392 - ایران

   قصه پریا
   89%

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران

   ستاره است
   70%
   4.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1384 - ایران

   سالاد فصل
   85%
   5.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1383 - ایران - زیرنویس دارد

   آب و آتش
   86%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1379 - ایران

   نرگس
   90%
   6.9/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1370 - ایران

   در آرزوی ازدواج
   84%

   خانوادگی - اجتماعی

   1369 - ایران

   زیر بامهای شهر
   92%
   6.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1368 - ایران

   صعود
   78%
   4.7/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1366 - ایران

   سناتور
   88%
   5.0/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1362 - ایران