بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های فریبرز لاچینی

   گاهی واقعی
   74%

   خانوادگی - اجتماعی

   1385 - ایران

   چپ دست
   92%
   3.3/10

   کمدی - خانوادگی

   1384 - ایران

   دیشب باباتو دیدم آیدا
   83%
   5.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1383 - ایران

   سلام
   73%

   خانوادگی - کودک

   1382 - ایران

   زهر عسل
   81%
   3.4/10

   اکشن - ماجراجویی

   1381 - ایران

   قلب های ناآرام
   85%

   خانوادگی - اجتماعی

   1381 - ایران

   مزاحم
   93%
   4.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1380 - ایران

   هدف سخت
   80%

   اکشن - جنگی

   1377 - ایران

   جوانی
   90%
   4.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1377 - ایران

   حماسه قهرمانان
   86%
   5.0/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1376 - ایران

   غریبانه
   94%
   5.0/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1376 - ایران - زیرنویس دارد

   نابخشوده
   91%
   4.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1375 - ایران

   دام
   83%
   5.3/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1374 - ایران

   مروارید سیاه
   78%

   اکشن - ماجراجویی

   1373 - ایران

   آخرین شناسایی
   89%

   1372 - ایران

   بلوف
   86%
   5.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1372 - ایران

   اتل متل توتوله
   82%

   خانوادگی - کودک

   1370 - ایران

   یک بار برای همیشه
   90%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1370 - ایران

   ردپای گرگ
   81%
   5.4/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1370 - ایران - زیرنویس دارد

   تعقیب سایه ها
   88%

   1369 - ایران

   تیغ آفتاب
   87%
   4.6/10

   اکشن - ماجراجویی

   1369 - ایران

   دندان مار
   87%
   6.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1368 - ایران