بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های فرشید آذری

   شیر صحرا
   89%

   مستند - بیوگرافی

   1391 - ایران

   فرزند خرمشهر
   75%

   فیلم کوتاه

   1391 - ایران

   بانوی مبارز
   80%

   مستند

   1390 - ایران

   پنجاه و هفت
   56%

   مستند - پژوهشی

   1388 - ایران