بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های غزل شاکری

   جیران
   به زودی
   94%

   عاشقانه - خانوادگی

   1400 - ایران

   سازهای ناکوک
   62%

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران - زیرنویس دارد

   سارا و آیدا
   83%
   4.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   آبان
   56%

   تاک شو - هاردتاک

   1395 - ایران

   خاله قورباغه
   87%
   6.1/10

   خانوادگی - کودک

   1395 - ایران

   شهرزاد
   84%
   8.1/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   شهرزاد (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   87%
   8.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران

   وقتی همه خواب بودند
   88%
   6.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1384 - ایران

   گلنار (مخصوص نابینایان)
   82%
   6.4/10

   خانوادگی - کودک

   1367 - ایران

   گلنار
   92%
   6.4/10

   خانوادگی - کودک

   1367 - ایران

   به همراه نسخه نابینایان