بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های علیرضا کمالی

   آبادان یازده 60
   95%
   6.4/10

   اکشن - جنگی

   1398 - ایران

   هفت و نیم
   82%
   8.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - دیگر کشورها

   به همراه نسخه ناشنوایان

   هفت و نیم (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   82%
   6.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - دیگر کشورها - زیرنویس دارد

   شاه کش
   61%
   3.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   معکوس
   77%
   4.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   سمفونی نهم
   80%
   5.4/10

   کمدی - خانوادگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   معکوس (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   79%
   5.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   سد معبر
   87%
   6.2/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   خانه کاغذی
   78%
   5.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   در سکوت
   82%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   هاری
   83%
   5.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران

   قلب یخی
   86%

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران

   شب واقعه
   88%

   اکشن - جنگی

   1387 - ایران

   با دست های خالی
   94%
   4.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1385 - ایران