بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های علیرضا زرین دست

   مشت آخر
   84%

   کمدی - اکشن

   1397 - ایران

   سرو زیر آب
   93%
   5.8/10

   اکشن - جنگی

   1397 - ایران

   تیغ و ترمه
   71%

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   جشن دلتنگی
   81%
   5.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   خانه کاغذی
   78%
   5.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   کفش هایم کو
   92%
   5.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   کفش هایم کو (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   93%
   5.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   مزار شریف
   91%
   5.3/10

   اکشن - جنگی

   1393 - ایران

   متروپل
   64%
   3.4/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1393 - ایران

   تلفن همراه رئیس جمهور
   81%
   4.4/10

   کمدی - خانوادگی

   1390 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   تلفن همراه رئیس جمهور (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   60%
   4.4/10

   کمدی - خانوادگی

   1390 - ایران - زیرنویس دارد

   یکی از ما دو نفر
   89%
   3.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1389 - ایران

   موج سوم
   76%

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران

   سوپر استار
   95%
   6.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران

   خاطره
   76%
   3.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1387 - ایران

   مجنون لیلی
   85%
   4.3/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1386 - ایران

   تسویه حساب
   91%
   3.9/10

   کمدی - خانوادگی

   1386 - ایران

   بی پولی
   89%
   6.4/10

   کمدی - خانوادگی

   1386 - ایران - زیرنویس دارد

   فرزند خاک
   82%
   6.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1386 - ایران

   آتش بس 1
   95%
   5.2/10

   خانوادگی - کمدی

   1385 - ایران - زیرنویس دارد

   سنگ، کاغذ، قیچی
   85%
   4.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1385 - ایران

   صحنه جرم ورود ممنوع
   75%
   5.9/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1384 - ایران

   حکم
   82%
   5.0/10

   اکشن - گانگستری

   1383 - ایران - زیرنویس دارد

   ملاقات با طوطی
   75%
   3.0/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1382 - ایران

   الهه زیگورات
   72%

   خانوادگی - اجتماعی

   1382 - ایران

   واکنش پنجم
   93%
   5.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1381 - ایران - زیرنویس دارد

   رقص شیطان
   80%

   اکشن - هیجان انگیز

   1379 - ایران

   همسر دلخواه من
   87%

   خانوادگی - عاشقانه

   1379 - ایران

   ضیافت
   87%
   5.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1378 - ایران - زیرنویس دارد

   ساحره
   87%
   5.6/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1376 - ایران

   نابخشوده
   91%
   4.1/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1375 - ایران

   پاک باخته
   93%
   5.7/10

   کمدی - خانوادگی

   1374 - ایران - زیرنویس دارد

   بازمانده
   92%
   7.2/10

   تاریخی

   1373 - ایران

   تحفه هند
   90%
   4.4/10

   کمدی - خانوادگی

   1373 - ایران

   قافله
   89%
   5.2/10

   اکشن - پلیسی معمایی

   1371 - ایران

   دو فیلم با یک بلیط
   80%
   4.9/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1369 - ایران

   مشت
   87%

   اکشن - هیجان انگیز

   1363 - ایران

   نقطه ضعف
   83%
   6.9/10

   اکشن - هیجان انگیز

   1362 - ایران