بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های علیرضا برازنده

   ایده اصلی
   92%

   خانوادگی - اجتماعی

   1398 - ایران

   هزارپا
   93%
   5.8/10

   کمدی - خانوادگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   مبارک
   89%
   5.0/10

   خانوادگی - کودک

   1396 - ایران

   چای جوشیده
   93%

   فیلم کوتاه - داستانی

   1396 - ایران

   پیلوت
   82%

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران

   هزارپا (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   93%
   5.8/10

   کمدی - خانوادگی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   بیست و یک روز بعد
   91%
   6.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   دارکوب
   93%
   5.7/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1396 - ایران

   50 کیلو آلبالو
   87%
   3.9/10

   کمدی - عاشقانه

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   هجوم
   58%
   6.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   دوران عاشقی
   87%
   5.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران

   سیانور
   89%
   5.8/10

   تاریخی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   آااادت نمی کنیم
   87%
   5.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   سایلنت
   66%
   6.9/10

   فیلم کوتاه - داستانی

   1394 - ایران

   تگرگ و آفتاب
   85%

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران

   شیفت شب
   79%
   4.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   بوفالو
   58%
   3.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1393 - ایران

   رجب آرتیست می شود
   62%

   کمدی - خانوادگی

   1392 - ایران

   آرایش غلیظ (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   63%
   4.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران - زیرنویس دارد

   آرایش غلیظ
   65%
   4.8/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1392 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   پشت صحنه رجب آرتیست می شود
   73%

   کمدی - خانوادگی

   1389 - ایران