بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های علی نصیریان

   مسخره باز
   68%
   6.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   اعتراف
   87%

   فیلم تئاتر

   1397 - ایران

   مسخره باز (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   67%
   6.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1397 - ایران - زیرنویس دارد

   حکایت دریا
   67%
   5.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   به همراه نسخه ناشنوایان

   روزنه ی آبی
   64%

   مستند - پژوهشی

   1395 - ایران

   حکایت دریا (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   76%
   5.4/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران - زیرنویس دارد

   شهرزاد
   83%
   8.1/10

   خانوادگی - عاشقانه

   1394 - ایران

   شهرزاد (مخصوص ناشنوایان)
   86%
   7.9/10

   عاشقانه - خانوادگی

   1394 - ایران

   شهرزاد (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   85%
   8.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران - زیرنویس دارد

   برج مینو
   79%
   5.6/10

   اکشن - جنگی

   1375 - ایران - زیرنویس دارد

   بوی پیراهن یوسف
   93%
   6.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1374 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   پول خارجی
   81%
   5.7/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1368 - ایران

   روز باشکوه
   85%
   5.1/10

   خانوادگی - کمدی

   1367 - ایران - زیرنویس دارد