بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های عباس کیارستمی

   امتحان نهایی
   59%
   4.1/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1394 - ایران

   آشنایی با لیلا
   62%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1391 - ایران

   وقت خوب مصائب
   95%

   مستند - بیوگرافی

   1384 - ایران

   داشتن یا نداشتن
   84%

   مستند - پژوهشی

   1378 - ایران

   بید و باد
   84%
   7.5/10

   خانوادگی - کودک

   1377 - ایران