بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های شهرام حقیقت دوست

   سرو زیر آب
   93%
   5.8/10

   اکشن - جنگی

   1397 - ایران

   خاموشی دریا
   83%

   فیلم تئاتر - خانوادگی

   1397 - ایران

   معکوس
   77%
   4.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   به همراه نسخه ناشنوایان

   معکوس (با زیرنویس مخصوص ناشنوایان)
   79%
   4.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1396 - ایران - زیرنویس دارد

   زرد
   85%
   5.3/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   زیر سقف دودی
   93%
   5.5/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1395 - ایران

   مضحکه شبیه قتل
   88%

   فیلم تئاتر

   1394 - ایران

   شاهگوش
   92%
   5.9/10

   کمدی - خانوادگی

   1392 - ایران

   سنگ، کاغذ، قیچی
   85%
   3.9/10

   خانوادگی - اجتماعی

   1385 - ایران

   چند میگیری گریه کنی
   91%
   4.6/10

   خانوادگی - کمدی

   1384 - ایران - زیرنویس دارد

   جنایت
   80%

   خانوادگی - اجتماعی

   1382 - ایران

   عطش
   88%
   5.3/10

   اکشن - ماجراجویی

   1381 - ایران