بستن
تاریخچه جستجو

   فیلم های سیدمهدی کرباسی

   بازیکن اصلی را بکش
   63%

   فیلم کوتاه

   1397 - ایران

   انقلاب در خیابان روزولت
   72%

   فیلم کوتاه - مستند

   1394 - ایران

   خوان هشتم
   73%

   فیلم کوتاه - مستند

   1394 - ایران

   فاکتور صوری
   72%
   8.6/10

   مستند - پژوهشی

   1393 - ایران